Kredi Yapılandırma Kanunu İle Bankalar Zorunlu Olarak Kredileri Yapılandıracak!

Bankaların yüksek faiz oranları nedeni ile mağdur olan kişilerin sayıları artmaya devam ederken kredi yapılandırma kanunu çıkarılacağı duyuruldu! "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Taslağı" üzerindeki görüşmeler başladı.

Kredi Yapılandırma Kanunu İle Bankalar Zorunlu Olarak Kredileri Yapılandıracak!

Bankaların yüksek faiz oranları nedeni ile mağdur olan kişilerin sayıları artmaya devam ederken kredi yapılandırma kanunu çıkarılacağı duyuruldu!

"Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Taslağı" üzerindeki görüşmeler başladı. Yapılan düzenleme ile beraber kredi yapılandırması hakkında bankaların keyfi işlemlerine son verilecek ve belirli bir düzenleme hayata geçirilecek. Yeni Kanun İle Kredi Yapılandırma Hakkından Kimler Yararlanacak?Düzenleme ile ekonomiye katma değer yaratan ve borç ödeme kabiliyeti olan ancak finansal güçlük yaşayan şirketler kapsam içerisine alınacak. Bu şirketlerin bankalara olan borçlarını yapılandırma işlemine tabi tutma zorunluluğu getirilecek. Taslak ile beraber bankaların uyguladığı sınırda 50 milyon liraya çekilecek. Kanun taslağının yasalaşması ile beraber işlemler büyük oranda kolaylaşacak ve bankaların konut hakkındaki keyfi uygulamasına son verilmi olacak. 50 milyon lira ve üzerinde tutarlarda bankalara borcu olan ekonomiye katma değer yaratan ve borç ödeme kabiliyeti olan ancak finansal güçlük yaşayan şirketlerin borçları bankalar tarafından yapılandırılacak ve bu borçların ödemesinde kolaylaklık sağlanacak. Borcunu Ödeyebilecek Şirketler Yasa Kapsamına Alınacak! Sunulan hizmetten sadece borçlarını yapılandırma yolu ile ödeyebilecek güce sahip olan şirketler yararlanabilecek. Bunun için başvuru yapan şirketler mali açıdan denetimden geçecek ve onay almaları istenecek. Söz konusu kanun taslağında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun zimmet maddesinde de değişiklik yapılacak ve yapılandırma zimmet sayılmayacak. Taslakta yer alan "Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırılması, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama, anapara ve sair alacaklardan vazgeçilerek kayıttan düşme yahut benzer işlemlerle kredilerin yeniden yapılandırılması zimmet suçunu oluşturmaz" maddesi ile bu değişiklik hayata geçirilecek. Emlak365.com
Yorumlar (0)