İmar Barışı Boğaziçi Öngörünüm Kanunu Çıktı! İmar Barışı Kapsamı Genişledi

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete de yayımlandı.

İmar Barışı Boğaziçi Öngörünüm Kanunu Çıktı! İmar Barışı Kapsamı Genişledi

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete de yayımlandı...

28 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete ile Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.İçerisinde köprü geçiş cezalarının affedilmesinden imar barışı kapsamı genişletilmesine kadar farklı pek çok önemli düzenlemeyi kapsayan yasa dün meclisten geçirilmişti. Yeni yasa ile beraber Üsküdar, Beykoz ve Sarıyer'in belirli bölümleri imar affı kapsamına alınmış oldu.İmar Barışı Kapsamı Genişletildi, Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm İmar Affı Kapsamına AlındıKanunda yer alan madde ile beraber Boğaziçi sahil şeridi ve boğaziçi öngörünüm imar barışı kapsamı içerisine alındı. Bundan böyleMADDE 4 – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına “bu Kanun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 2960 sayılı Kanun” ibaresi eklenmiş ve maddeye bağlı 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.Boğaz Yalıları İmar Barışı Kapsamına Alınmadı!Boğaziçi bölgesinde yer alan yalılar yine imar barışı kapsamı dışında kaldı. Konu hakkında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Dün Plan Bütçe Komisyonumuza imar barışına ilişkin bir teklif sunuldu. Bu teklif sınırlarını ihtiva ediyordu.Daha önce biliyorsunuz biz imar barışından Boğaziçi öngörünüm, Tarihi Yarımada ve Çanakkale’de belirli alanları imar barışına dahil etmemiştik. Sarıyer’de fiilen boğaz öngörünümünde olmayan ancak ön görünümün sınırları içerisinde bulunan alanı da imar barışı kapsamına almıştık.Tabii gelinen süreçte yapılan incelemeler neticesinde boğaz öngörünümünde olan ancak fiilen öngörünüm olmayan ve buradaki vatandaşlarımızın elektrik, su ve doğalgaz gibi problemlerini çözecek sınırları yeniden incelendi. Teklifin içeriği Üsküdar’da, Beykoz ilçemizde ve Sarıyer ilçemizde öngörünümde olan, fiilen öngörünümde olmayan yapıların problemlerini çözmek adına teklif edilmiş bir düzenleme. Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil" diyerek yalıların kapsam dışında bırakıldığını duyurmuştu.İmar Barışı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Kapsam İçine Alınan Yerlerin Krokisiİmar Barışı Boğaziçi Öngörünüm Kanunu Çıktı! İmar Barışı Kapsamı Genişledi - Resim 1Emlak365.com