İmar Barışı Gecekonduları Kapsıyor Mu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan imar barışı seferberliği gecekondu sahipleri içinde umut ışığı oldu. Peki, gecekondular için imar barışı var mı?

KENTSEL DÖNÜŞÜM 09.08.2018 - 10:00 15.07.2021 - 00:20 Emlak 365

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan imar barışı seferberliği gecekondu sahipleri içinde umut ışığı oldu. Peki, gecekondular için imar barışı var mı?

Tapusuz gecekondu imar barışı ile kayıt altına alınacak. İmar barışı kapsamında tapusuz gecekondular da başvuru yapacak ve bu başvuru neticesinde yapı kayıt belgesi almaya hak kazanacak. Alınan yapı kayıt belgesi ile beraber sonraki adımlarda gerekli işlemlerin tamamlanması durumunda gecekondulara tapu verilmesi sağlanarak bu yapılar da kayıt altına alınacak. Ancak imar barışı kapsamında mutlaka başvuruların 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekecek. Gecekondu İmar Affı 2018 Başvurusu Nasıl Yapılacak?İmar affı başvurusu ev devlet üzerinden yapılacak. E devlet üzeriden yapı kayıt belgesi başvuru formu dolduran adaylar daha sonra bu formda yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit edecek ve onay verecek. Yapı Kayıt Belgesi onayı verildikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kayıt açılırken siteme girilen cep telefonu numarasına bir kod yollayacak. Bu kod yapı kayıt belgesi ücreti için ödenecek olan tutarın yatırılacağı hesap numarası olacak. Bu hesap numarasına yapı kayıt belgesi ödemesi yapılacak ve ardından yapı kayıt belgesi çıkarılacak. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra gecekondu sahipleri için sonraki adımlar başlayacak. Tapu almak isteyen kişiler için sonraki aşamalarda imar barışı iskan belgesi adımları atılacak ve bu sayede adım adım tapu alınması için gerekli işlemler yapılmış olacak. Tapu Tahsis Belgesi İmar Affı a) (Değişik bent: 22/05/1986 - 3290/6 md.) Bu Kanun gereğince arsa tahsis edilecek kimselerin; kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu belediye ve mücavir alan sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya bir eve veya apartmanın bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü iş yeri olarak kullanılan bir yapıya sahip bulunmaması gerekir.b) (Değişik bent: 22/05/1986 - 3290/6 md.) Hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan veya bu Kanun uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa veya araziler üzerinde, ıslah imar planları ile meydana getirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapılarının işgal ettiği arazi de dikkate alınarak ıslah imar planında getirilen ölçülere uygun şekilde arsa veya hisse tahsis edilir. Gecekondusu muhafaza edilemeyen hak sahiplerine aynı bölgede veya diğer gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya hisse verilir. Tahsis edilen arsa veya hissenin bedeli 04/11/1983 tarih ve 2942 sayılı Kanun veya 06/06/1984 tarih ve 3016 sayılı Kanuna göre tespit edilir.(Ek fıkra: 18/05/1987 - 3366/5 md.) 14 üncü maddenin a, b, c, d, e, g, h ve i bentleri kapsamında kalmaları nedeniyle, bulundukları yerde korunamayan gecekondu sahiplerinden hak sahibi sıfatı taşıyanlarına, bir gecekondu önleme veya ıslah bölgesinde veya yakın bölgelerde yapılmış ıslah imar planları içinde meydana gelen boş imar parselleri müstakil, hisseli veya katmülkiyeti esasına göre verilir. Bu gibi hallerde gecekondu sahibine ayrıca enkaz bedeli bu Kanunla kurulan fondan belediye veya valilikçe ödenir.(Ek fıkra: 18/05/1987 - 3366/5 md.) Islah imar planları sonucu, bu Kanun kapsamında kalan gecekondu hak sahiplerine yapılan tahsis işlemlerinden sonra arta kalan belediye veya valiliğe ait boş imar parselleri arsa bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tespit edilerek, 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca belirlenen hak sahiplerine valilik veya belediyelerce tahsis edilir.c) (Değişik bent: 22/05/1986 - 3290/6 md.) Islah imar planları belediye veya valiliklerce mümkün olduğu kadar fiili durum dikkate alınarak ve yapılanma şartları da belirlenerek yapılır veya belediye veya valiliklerce Yeminli Özel Teknik Bürolara yaptırılır. En geç (1) ay içinde belediye meclislerince kabul edilenler belediye meclislerince, büyük şehir yönetiminde ilçe belediye meclislerince Kabul edilenler ilçe belediye meclislerince, il idare kurullarınca kabul edilenler valilikçe tasdik edilerek yürürlüğe girer. Bu planların tescili de (1) ay içinde ivedilik ve öncelikle yapılır. İmar planı olan yerlerde mevcut imar planları gerektiği takdirde ıslah imar planları şeklinde yeniden düzenlenir.d) Daha önce gecekonduları yıkılanlar bu Kanunun uygulanmasında hiçbir hak talep edemezler.Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@