İmar Barışı Kentsel Dönüşümü Nasıl Etkileyecek?

İmar barışından yararlanmak isteyen kişilere yönelik olarak çıkarılan yapı kayıt belgesi kentsel dönüşüm için tartışmaları da beraberinde getirdi.

İmar Barışı Kentsel Dönüşümü Nasıl Etkileyecek?

İmar barışından yararlanmak isteyen kişilere yönelik olarak çıkarılan yapı kayıt belgesi kentsel dönüşüm için tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yapı Kayıt Belgesi Kentsel Dönüşümde Kabul Edilecek Mi?Daha önce tapusu olmadığı için kentsel dönüşüme alınmayan yapılar imar affı ile beraber alacakları yapı kayıt belgesi ile imar affına kabul edilecek. Bu sayede kentsel dönüşüm projelerinde büyük sıkıntılar yaşanmasına neden olan bu tip yapıların sorunu çözülmüş olacak. Yapı kayıt belgesi imar barışı için başvuruda bulunan kişiler almış oldukları bu belge ile kentsel dönüşüme kabul edilecek.Ancak yapı kayıt belgesi alan taşınmaz sahiplerinin meşru haklar elde edeceği için kaçak yapı statüsünde olan evleri kentsel dönüşüme katmaktan vazgeçecekleri düşücesi de ortaya atılıyor. Yani yapılan düzenlemenin ilk etapta kentsel dönüşüm için olumlu yoksa olumsuz mu sonuçlar vereceği tartışmalı bir konu olarak görülüyor.Kentsel Dönüşüm Arsa Tapusu Sorununu Çözecekİmar affı ilk açıklandığı dönemde Çevre ve Şehirclik Bakanı Mehmet Özhaseki çıkarılacak yasanın kentsel dönüşümde tıkanmalara neden olan pek çok sorunu da çözeceğini belirtmişti. Özellikle de arsa tapusu olduğu için kentsel dönüşüme girmek istemeyen yapı sahipleri ile tapusuz gecekondu kentsel dönüşüm için pek çok bölgede projelerin ilerlemesini engelliyordu. Şimdi çıkarılan yeni hakla beraber bu tip evler için yapı kayıt belgesi düzenlenecek. Bu belge ile beraber söz konusu taşınmazlar kentsel dönüşüm başvuru formu doldurmaya hak kazanacak.Emlak365.com