İmar Barışından Kimler Faydalanamaz?

Kaçak yapı statüsüne giren ya da çeşitli sorunlar nedeni ile tapu ve iskan belgesi alamayan yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar barışı kampanyası başlatmıştı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM 30.08.2018 - 20:04 15.07.2021 - 00:20 Emlak 365

Kaçak yapı statüsüne giren ya da çeşitli sorunlar nedeni ile tapu ve iskan belgesi alamayan yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar barışı kampanyası başlatmıştı.

Son kez çıkarıldığı pek çok kez açıklanan imar barışı kapsamında bazı istisnalar dışında kalan tüm taşınmaz sahiplerinin devletle barışması sağlanıyor. Bu sayede kaçak yapılar kayıt altına alınırken devletin hem yapı kayıt belgesi ücreti ile hem de bundan sonra tahsil edeceği vergiler üzerinden büyük gelir elde etmesi sağlanırken hem de Türkiye'nin yapı stoku ve konut sayısı gibi şimdiye kadar kaçak yapılar nedeni ile yapılamayan istatistiksel çalışmaların çok daha sağlıklı bir şekilde yapılmasının önü açılıyor. İmar Barışından Kimler Yararlanamayacak?a) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda,b) İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda,c) 19/5/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda,ç) Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde,d) Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemez.Emlak365.com
Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@