İmar Planı Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

İmar uygulamasının olacağı yer hakkında detaylı bilgi için imar planına başvurulmaktadır. Peki, imar planı nedir, çeşitleri nelerdir?

Emlak Terimleri 14.06.2019 - 23:00 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

İmar uygulamasının olacağı yer hakkında detaylı bilgi için imar planına başvurulmaktadır. Peki, imar planı nedir, çeşitleri nelerdir?

Nüfusu 10 binin üzerinde olan yerleşim yerlerinde imar planının oluşturulması 3194 sayılı İmar Kanununca zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayının altında nüfusu olan yerleşimlerde ise belediyenin isteğine bırakılmıştır. Bu planın oluşturulmasının ardından;•    İmar uygulaması, •    Adaların yoğunlukları ve düzeyleri,•    YollarGibi bilgiler ortaya çıkarılır. Bunun için de iyi bir istatistik raporunun hazırlanması gereklidir.  Yapılaşma için önemli olan bu imar planı, arsanın imar yönetmeliğine göre belediyeler tarafından düzenlenmektedir. İmar Planı Çeşitleri Nelerdir?İmar planının hazırlanması konusunda farklı çeşitler vardır. Bu imar planları İmar Kanununca hazırlanmaktadır. Kapsadıkları alan ve amaçlar göz önüne alındığında en üst kademe imar planı Mekansal Strateji Planıdır.Bu plan 1/ 250.000 ve 1/ 500.000 arasında ya da daha büyük ölçekli haritalamalarda kullanılır. Çevre imar planı ise 1/ 50.000 ve 1/ 100.000 ölçeklidir. Ayrıca çevre imar planları en az il ya da havzayı kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. İmar planı çeşitlerinden bir diğer ise Nazım İmar Planı’dır. Bu plan 1/ 25.000 ölçeklidir ve çevre düzeni planlarına uygun bir şekilde daha önceden hazırlanmış olan haritalar üzerine çizilmiş ve nüfus yoğunluğu, yerleşim alanlarının büyüklükleri gibi bilgileri içeren bir plandır.Uygulamalı İmar Planıİmar planlarından bir tanesi olan uygulamalı imar planı nedir soruna 1/1000 ölçekli ve önceden çizilmiş olan haritaların üzerine işlenen planlardır yanıtı verilebilir.Bu planlar çevredeki yapı adalarını, adaların yoğunluklarını, yolları ve imar uygulaması için gerekli olan tüm programları esas alacak şekilde ayrıntılı bir şekilde gösterir. İmar planı hazırlanırken de ilk olarak haritanın büyüklüğünün ve planın detayının ne kadar olması istendiği göz önüne alınmalıdır. Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@