İstanbul'da Belediyeden Satılık 2+1 Evler! Zemin, 1. 2. 3. ve 4. Katta Daireler

İstanbul Esenler Belediyesi kendisine ait olan 9 daireyi satacağını ilan etti. Zemin kattan 4. kata farklı konumlarda yer alan dairler için başvurular alınmaya başladı.

İstanbul'da Belediyeden Satılık 2+1 Evler! Zemin, 1. 2. 3. ve 4. Katta Daireler

İstanbul Esenler Belediyesi konut satışı ihale ilanı yayımladı. Belediyeye ait olan bazı konutlar aşağıda tabloda yer alan muhammen bedeller üzerinden ihalede satılacaklar. Tamamı 2+1 olan dairelerden almak isteyenler için bir tablo yayımlayan belediye ihale sürecine dair de bilgi verdi.

İHALE İLE İSTANBUL'DA KONUT SATIŞI

Kamu kurumlarının konut satışlarında muhammen bedel üzerinden ihaleyle satış yapılması büyük avantaj sağlayabiliyor. Kurumların belirledikleri muhammen bedeller piyasanın altında kalırken ilk teklif fiyatına satılması durumunda piyasaya göre çok uygun koşullarda konut alma ihtimali oluşuyor. Kamudan konut satış ilanlarını takip edenler için son duyuru İstanbul'dan geldi.

İstanbul Esenler Belediyesi, Basın İlan Kurumu'nun sitesinde yer alan duyurusunda, kendisine ait olan mesken niteliğinde ki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin c) fıkrası gereğince Açık Teklif Usulü ve şartnamesi gereğince satılacağını duyurdu.

Sürece ilişkin verilen bilgide Esenler Belediyesinin 19 Ağustos tarihinde ihale düzenleyeceği kaydedildi. İstekliler ilan edilen tarihe kadar başvuruda bulunmaları durumunda ihaleye katılabilecekler, tabloda yer alan konutlar için başvuruda bulunabilecekler.

esenler belediyesi konut satışı

Konutların konumu ve diğer teknik özellikleri hakkında verilen bilgide "Taşınmazlar (mesken) Esenler İlçesi Turgut Reis Mahallesi 823 ada 38 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 17.04.2020-20.04.2020 tarihlerinde iskanları alınan oturuma hazır olan Ömür İstanbul sitesindedir." ifadeleri yer aldı.

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERİN YAPMASI GEREKNLER

Yukarıda tabloda yer aldığı şekilde ihale şartname tutarı 1000 TL olarak açıklandı. Esenler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ilan edilen fiyat üzerinden ihale şartnamesini alacak olan istekliler, şartnamede bildirilen tüm evrakları toplayacaklar.

Başvuru evrakları kurum tarafından "Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz, Gerçek Kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti, İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden), Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. " olara açıklandı.

Geçici teminat bedelini ödeyen ve diğer evrakları bir araya getiren istekliler konutlar için başvurularını Esenler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yapacaklar. Evrak teslimi ile tamamlanan başvuruların ardından ihale sürecinde ihaleye katılım sağlanacak.

SONRAKİ HABER