İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri Personel Alım İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 100 itfaiye eri alımı yapacağı duyuruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri personel alım şartları kamuoyuna açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri Personel Alım İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Nisan 2021 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de personel alım ilanı yayımlandı. Bu ilana göre İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 100 itfaiye alımı yapılacak. Gerçekleştirilecek olan itfaie eri alımlarında 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımında KPSS puanları esas alınacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre 50 itfaiye eri ortaöğretim kurumlarının itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanı ve dallarından birinden mezun olanlar arasından seçilecek. Bu kadrolara başvurmak için KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı uygulanacak. 50 itfaiye eri de itfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programlarından mezun olanlar arasından seçilecek. Bu adaylardan da KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı istenecek. Ayrıca adayların tamamından en az C sınıfı sürücü belgesi sahibi olmaları şartı aranacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-Kamu haklarından mahrum olmamak
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
-Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl veya beden hastalığı olmamak
-Erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda en az 160 cm boyunda olmak
-Boyunun 1 metreden fazla kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan fazla veya eksik olmamak
-Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan, yükselik gibi fobilere sahip olmamak
-Daha önce çalıştığı kurumlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerden dolayı çıkarılmış olmamak

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri personel alımı başvuruları 24 Mayıs ile 28 Mayıs tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü'ne yapılacak. Başvuru işlemleri şahsen gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında adayların boy ve kilo ölçümleri yapılacak. Posta veya bir başka yolla yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecek.