Kaçak Gecekondu Sahiplerine Kentsel Dönüşüm İçin Emsal Karar Şoku!

Türkiye'de yaşanan çarpık kentleşme nedeni ile kentsel dönüşüm çalışmaları da pek çok bölgede sekteye uğruyor. İskan sorunu nedeni ile yaşanan sorunları çözmek adına imar barışı için düğmeye basan hükümet aynı zamanda kaçak gecekondu sorunu ile de mücadele ediyor. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM 30.04.2018 - 15:56 15.07.2021 - 00:21 Emlak 365

Türkiye'de yaşanan çarpık kentleşme nedeni ile kentsel dönüşüm çalışmaları da pek çok bölgede sekteye uğruyor. İskan sorunu nedeni ile yaşanan sorunları çözmek adına imar barışı için düğmeye basan hükümet aynı zamanda kaçak gecekondu sorunu ile de mücadele ediyor. 

Bundan Sonra Kaçak Gecekondular Sadece Enkaz Bedeli AlabilecekKentsel dönüşümde çok sayıda kişiyi ilgilendiren söz konusu karar Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından alındı. Alınan karara göre kaçak gecekondusu olan ve bu gecekonduyu kentsel dönüşüm için devreden kişiler bundan sonra sadece enkaz parası alabilecek, başka bir bedel talep etmeleri söz konusu olmayacak.

Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Karar Verildi Söz konusu dava Ankara kentsel dönüşüm çalışmaları projeleri arasında en büyüklerinde biri olan Kuzey Ankara kentsel dönüşüm çalışmaları içerisinde yaşandı. Proje alanında kaçak gecekondusu olan bir kişi belediye ile gerekli sözleşmeleri imzalayarak gecekondusunu projeye dahil etti.Belediye imzalanan sözleşme kapsamında belirlenen kıymet takdiri bedelinin yüzde 10'u oranında hak sahibine ödeme yaptı. Ancak hak sahibi ödenen bedeli az bularak kendisine tüm yapı bedelinin ödenmesi gerektiğini savunarak belediye aleyhine icra takibi başlattı.Belediye ise avukatları aracılığı ile icra kararına itiraz etti ancak davacı taraf itiraz edildiği için hem icranın takibinin devamına, hem alacağının tahsiline hem de icra inkar tazminatı olarak yüzde 20 fazla ödeme yapılması talebi ile yeni dava başlattı.

Alt Mahkeme Gecekondu Sahibini Haklı Buldu Davaya bakan Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi kaçak gecekondu sahibini haklı bularak belediyenin itirazını iptal ederek gecekondu sahibi lehine karar verdi. Kararı temyize götüren belediye ise bir üst mahkeme olan Yargatay'a taşıdı. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi yapmış olduğu duruşmada yerel mahkeme kararını belediye lehine bozma kararı aldı.Verilen kararda en büyük pay ise Kentsel Dönüşüm Projesi Yönetmeliği'nin "Belgesiz ve Kaçak Gecekondulara Uygulanacak Esaslar" başlıklı 18. maddesinde de "Hak sahiplerine ait gecekondu, tesis, müştemilat ve ağaçlar için belediyece oluşturulacak kıymet takdir komisyonunca belirlenecek kıymet takdir bedelinin yüzde 10'u enkaz bedeli olarak hesaplanır. Bu bedel, yapılacak sözleşme ile hak sahiplerine verilecek konuta ait inşaat maliyetinden düşülüp, kalan bedel hak sahibi tarafından ödenir." maddesi oldu.Yargıtay kararları kentsel dönüşüm için büyük önem taşırken karar metninde "Bu değerlendirmeler ışığında, davacının sözleşme kapsamında davalıya devrettiği gecekondusu için sadece enkaz bedeli isteyebileceği, enkaz bedelinin de davacıya ödenmiş olması karşısında davacının başka bir şey talep edemeyeceği anlaşıldığından davanın tümüyle reddine karar verilmesi gerekir. Mahkemece değinilen bu yön gözardı edilerek davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir." ifadelerine yer verildi. Kaynak: emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@