Kadastro Hatalarının Düzeltilmesi İçin Yönetmelik Değiştirildi!

Kadastro hataları için uygulanan yönetmelik 3 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TKGM tarafından değiştirildi. Yeni yönetmelik!

EMLAK HABERLERİ 03.08.2019 - 08:07 15.07.2021 - 00:14 Emlak 365

Kadastro hataları için uygulanan yönetmelik 3 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TKGM tarafından değiştirildi. Yeni yönetmelik!

Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 3 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yönetmelik kapsamında 20/4/2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelikte önemli değişikliklere gidildi. İşte yeni yönetmelik;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’nden:Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikMADDE 1 – 20/4/2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.“f) Birbirine bitişik taşınmazlarda malik isimlerinin, kadastro sırasında birbirleri yerine ters yazılmak ya da kaydırılmak suretiyle tapu sicilinde tescillerinin bu şekilde yapılmış olduğunun,g) Kadastro sırasında, taşınmazların cinsinin hatalı belirlenmiş ya da üzerinde yapı veya tesis bulunmasına rağmen bu yapı veya tesisin belirlenmeksizin tapu sicilinde tescilinin yapılmış olduğunun,”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(3) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamındaki taşınmazların tapu sicilinde, kadastro sonucu tescilli malik ve diğer hak sahiplerinde ve teknik düzeltme dışındaki geometrisinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olması ve taşınmaz maliklerinin ve diğer hak sahiplerinin muvafakatlerinin sağlanması halinde, 10 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre ayrıca tebliğ işlemleri yapılmaksızın düzeltme yapılır. Muvafakat sağlanamaması halinde ise düzeltme işlemleri yapılmaz.”MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(3) Hataların düzeltilmesine yönelik taşınmaza ait kayıtlar üzerinde yapılması gereken değişiklikler için, tescil bildirimi düzenlenir. Kesinleşen düzeltmeye dair tescil bildirimi ile rapor, kroki ve ekleri tapu ve kadastro mevzuatında belirlenen usul ve esaslara göre ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir.”“(5) Düzeltmeler yapıldıktan sonra tescil bildirimi kadastro müdürlüğüne gönderilir. Kadastro müdürlüğünce fen klasöründe ve paftasında düzeltmeler yapılır.”MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(2) Düzeltmeler yapıldıktan sonra tescil bildirimi ve eklerinin arşivlenmesinde tapu ve kadastro mevzuatının arşivlemeye ilişkin hükümlerine uyulur.”MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@