Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2019 Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kamu ihale genel tebliği, 13 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni tebliğ ile değiştirildi.

Emlak Haberleri 13.09.2019 - 08:44 15.07.2021 - 00:13 Serhat Karaman

Kamu ihale genel tebliği, 13 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni tebliğ ile değiştirildi. Yapılan değişiklik ile beraber ihale tarihi ibareleri için bazı önemli düzenlemelere gidildi. Yeni kamu ihale genel tebliği haberimizde!

Kamu İhale Kurumu 13 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete ile Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' i yayımlayarak bir dizi önemli değişikliğe gitti. Kamu İhale Kurumundan:Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.2.1 inci, 17.2.2 nci, 17.3.3 üncü ve 17.4.3 üncü maddelerinde yer alan “ihale tarihi” ibareleri ile 17.5.2.1 inci, 17.5.2.2 nci ve 17.5.3.1.1 inci maddelerinde yer alan “ihale tarihinden” ibarelerinden önce gelmek üzere “son başvuru ve/veya” ibaresi, 17.6.1 inci maddesinde yer alan “bu belgelerin,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale usulüne göre son başvuru ve/veya” ibaresi, 17.6.2 nci maddesinde yer alan “ihale tarihi” ibaresinden ve 17.6.2.1 inci maddesinde yer alan “ihale tarihindeki” ibarelerinden önce gelmek üzere “son başvuru ve/veya” ibaresi eklenmiştir.MADDE 2 – Aynı Tebliğin 97/A.5 inci maddesinde yer alan “ihale tarihinde” ibaresinden önce gelmek üzere “son başvuru ve/veya” ibaresi eklenmiştir.MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“Başlamış olan ihalelerGEÇİCİ MADDE 15 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@