Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete İle Yayımlandı!

13 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete ile Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emlak Haberleri 13.06.2019 - 08:30 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

13 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete ile Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bu sabah Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yeni tebliğ ile beraber bir dizi önemli değişiklik yapılmış oldu. Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan yeni tebliğde kamu ihalesi için teklif verecek kişi, kurum ve kuruluşlara yeni sorumluluklar getirildi. Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 8.4 üncü maddesinde yer alan “serbest muhasebeci veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10.1.2 nci maddesinde yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10.2 nci maddesinde yer alan “taahhüt altında devam eden veya bitirilen işlerin parasal tutarını gösteren faturaları” ibaresi “ihale konusu iş ile ilgili ciroyu gösteren standart forma uygun belgeyi” olarak değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan “iş ortaklığı” ibaresinden önce gelmek üzere “idarece yalnızca yapım işleri cirosunu gösteren belgenin istendiği yapım işi ihaleleri hariç olmak üzere,” ibaresi eklenmiştir.MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10.3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 5 – Aynı Tebliğin 11.2 nci maddesinde yer alan “SM,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 6 – Aynı Tebliğe aşağıdaki 18.7. maddesi eklenmiştir.“18.7. Ortak girişimler tarafından sunulması gereken teminatlar18.7.1. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi veya sözleşme imzalanması durumunda, toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. İş deneyimini gösteren belgelerin yeterlik kriteri olduğu ihalelerde, ortakların yurt içinde veya Kanun kapsamındaki idarelere yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeleri kullanmaları durumunda da aynı kural geçerlidir.18.7.2. İş deneyimini gösteren belgelerin yeterlik kriteri olduğu ihalelerde, ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici ve kesin teminat verilmesi zorunludur. Örneğin bir iş ortaklığının yüzde 30 hissesine sahip ortağının yurt dışında gerçekleştirilen bir yapım işi için düzenlenen iş bitirme belgesini kullanması ve ortaklığın 100 TL teminat sunma zorunluluğu olması durumunda, bu teminatın asgari 30 TL’lik kısmının ilgili belgeyi kullanan ortak tarafından karşılanması gerekir. Benzer biçimde bir konsorsiyumun sınır değerin üzerindeki 1000 TL’lik toplam teklifinin 200 TL’lik özel uzmanlık gerektiren kısmına teklif sunan özel ortağının yurt dışında gerçekleştirilen bir yapım işi için düzenlenen iş bitirme belgesini kullanması durumunda, sözleşmenin imzalanması aşamasında verilmesi gereken 60 TL’lik kesin teminatın 12 TL’sini bu ortağın karşılaması zorunludur. Aynı örnekte 1000 TL’lik teklifin sınır değerin altında olması ve ihalenin yaklaşık maliyetinin 1500 TL olması durumunda, yaklaşık maliyetin yüzde 9’u oranında verilmesi gereken 135 TL’lik kesin teminatın 27 TL’sini anılan ortağın karşılaması zorunludur.”

Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@