Kamu İhale Kurumu Tarafından Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değiştirildi!

Kamu İhale Kurumu tarafından 2 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Emlak Haberleri 03.11.2019 - 11:54 15.07.2021 - 00:12 Serhat Karaman

Kamu İhale Kurumu tarafından 2 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yeni yönetmelik ile beraber bir dizi önemli değişiklik gerçekleştirilmiş oldu.

Kamu İhale Kurumu yönetmelik değişikliği yaptığını duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri lisanslar ile kamu özel işbirliği projeleri kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenmesi için yapılacak başvurularda, sunulacak sözleşmelerde noter onayı şartı kaldırıldı. AKM İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ihalesi içinde değişiklik yapıldı. Kamu İhale Kurumundan:Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(3) Kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri lisanslar ile kamu özel işbirliği projeleri kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenmesi için yapılacak başvurularda, sunulacak sözleşmenin noter onaylı olması şartı aranmaz.”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili ihalelerGEÇİCİ MADDE 24 – (1) İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin yeniden inşası kapsamında yapılacak sahne mekaniği ve profesyonel sistemleri ile ilgili ihaleler, bu Yönetmeliğin ek 2 nci maddesindeki esaslar çerçevesinde yapılabilir.”MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Emlak365.com 


Gelişmelerden Haberdar Olun

@