Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1) Resmi Gazete İle Yayımlandı!

29 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete ile Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1) yayımlandı. Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler 2020 yılında kaç lira oldu?

GÜNDEM 29.01.2020 - 00:01 15.07.2021 - 00:10

29 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete ile Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1) yayımlandı. Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler 2020 yılında kaç lira oldu?

TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılının Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı üzerinden 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler güncellendi. Söz konusu güncelleme 29 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1) ile duyuruldu. Kamu İhale Kurumundan:KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/1)Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2019 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%7,36) arttırılarak güncellenmesidir.DayanakMADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.Güncellenen hususlarMADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 13.857.591,-TL (Onüçmilyonsekizyüzelli yedibinbeşyüzdoksanbir Türk Lirası) 14.877.509,-TL (Ondörtmilyonsekizyüzyetmişyedibinbeşyüzdokuz Türk Lirası),b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının; 1) (a) bendinde belirtilen 1.656.600,-TL (Birmilyonaltıyüzellialtıbinaltıyüz Türk Lirası) 1.778.525,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişsekizbinbeşyüzyirmibeş Türk Lirası),2) (b) bendinde belirtilen 2.761.007,-TL (İkimilyonyediyüzaltmışbirbinyedi Türk Lirası) 2.964.217,-TL (İkimilyondokuzyüzaltmışdörtbinikiyüzonyedi Türk Lirası),3) (c) bendinde belirtilen 60.742.537,-TL (Altmışmilyonyediyüzkırkikibinbeşyüzotuz yedi Türk Lirası) 65.213.187,-TL (Altmışbeşmilyonikiyüzonüçbinyüzseksenyedi Türk Lirası),c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin; 1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 180.732,-TL (Yüzseksenbinyediyüzotuziki Türk Lirası) 194.033,-TL (Yüzdoksandörtbinotuzüç Türk Lirası), 361.481,-TL (Üçyüzaltmışbirbindörtyüzseksenbir Türk Lirası) 388.086,-TL (Üçyüzseksensekizbinseksenaltı Türk Lirası),

Emlak365.com 


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@