Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı!

7 Şubat tarihli Resmi Gazete ile Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 717) yayımlandı.

EMLAK HABERLERİ 07.02.2019 - 06:51 15.07.2021 - 00:17 SERHATMEDYA

7 Şubat tarihli Resmi Gazete ile Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 717) yayımlandı.

Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 717), 7 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 717)Ekli "Kamu Konuttan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasma, 2946 sayılı Kamu Konuttan Kanununun 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.6 Şubat 2019Recep Tayyip ERDOĞANCUMHURBAŞKANIKAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1- 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Konuttan Yönetmeliğine ekli "Özel Tahsisli Konutlar" başlıklı (1) sayılı Cetvelin ikinci fıkrasının (B) bendinin (5) numaralı alt bendinin (a) paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı alt bende aşağıdaki (c) paragrafı eklenmiş ve (7) numaralı alt bendinde yer alan "(Vali)" ibaresi çıkanlmıştır."a) Bakan Yardımcılan,""c) Müsteşarlar."MADDE 2- Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@