Kamu Müteahhitleri Bekliyordu: Ek Fiyat Farkı, Sözleşmelerin Feshi İle İlgili Geçici 6. Madde Resmi Gazete'de Yayımlandı

AK Parti tarafından hazırlanan son torba yasa kanun teklifi meclisten geçirilmişti. Kamu müteahhitlerini ilgilendiren ek fiyat farkı ve sözleşmelerin feshi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Haberleri 15.04.2022 - 14:49 15.04.2022 - 14:49 Gülcan Özer

İnşaat sektöründe büyük bir kriz yaşanmasına neden olan zam yağmuru kamu müteahhitlerini de olumsuz etkilemiş, sözleşme imzalayarak iş alan müteahhitler gelen yoğun zamlar nedeni ile aldıkları işlerde zarar etmeye başlamıştı. Demir ve çimento fiyatları başta olmak üzere pek çok inşaat malzemesine yüzde 100'ü aşan oranda zam gelirken kamu müteahhitleri iflas noktasına dayandıklarını belirterek hükümetten ek fiyat farkı kararnamesi ve tasfiye hakkı talep etmişti. 

Daha önce çıkarılan fiyat farkının etkisiz hale gelmesi ve ortaya çıkan mağduriyeti gidermemesi üzerine kamu müteahhitleri dinamik fiyat farkı kararnamesi çıkartılmasını talep etmiş, verilen fiyatlar ile bugünkü güncel fiyatlar arasında ortaya çıkan derin uçurum nedeni ile müteahhitlere buna ek olarak koşulsuz tasfiye hakkı verilmesini talep etmişti. Süreçte yeni fiyat farkı çıkarıldı ancak yine müteahhitlerin beklentileri karşılanmadı. 

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 34- Haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar, 359 uncu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammını, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Hazineye ödedikleri takdirde 359 uncu maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla soruşturma evresi için yapılan etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanabilir. Bu fıkrada belirtilen ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır.

ek fiyat farkı kararı resmi gazete

Söz konusu kanun düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak 15 Nisan 2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak müteahhitler tarafından yeni kararname de talepleri karşılamaktan uzak kalması nedeni ile eleştirildi. 

KOŞULSUZ TASFİYE HAKKI ÇIKTI MI?

Hayır yürürlüğe giren yeni kanun ile beraber sadece belirli koşullarda ki projelere fiyat farkı verilirken müteahhitlerin talep etmiş oldukları koşulsuz tasfiye hakkı düzenlemede yer almadı. 

Haber Kaynağı: Emlak365.com

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@