Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik Değişti!

26 Şubat tarihli Resmi Gazete ile Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

EMLAK HABERLERİ 26.02.2019 - 06:34 15.07.2021 - 00:17 Emlak 365

26 Şubat tarihli Resmi Gazete ile Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm yatırımı için kiralanan kamu taşınmazları için kira artış oranı TÜFE oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile beraber yıllık kira artış oranı ÜFE yerine TÜFE üzerinden hesaplanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığından:KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyatları endeksindeki meydana gelen artış oranı (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı)” ibaresi “Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi oranı (TÜFE - oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı)” şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“Mevcut sözleşmelerdeki bedel artışıGEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce adına kesin tahsis yapılan yatırımcı veya işletmecilerin müteakip yıllar için kullanım bedelleri sözleşmeleri yenilenmeksizin bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen oranda arttırılarak tespit ve tahsil edilir. Ancak, 1/8/2018 tarihinden itibaren güncellenerek tespit edilen cari yıl kullanım bedellerinin; 1/1/2019 tarihine kadar olan döneme isabet eden kısmı mevcut sözleşme hükümlerine göre, bu tarihten sonraki döneme isabet eden kısmı ise Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanarak tahsil edilir ve varsa fazlaya ilişkin tutar sözleşmeden doğan veya doğacak olan diğer ödemelerden mahsup edilir.”MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.Haber Kaynağı: Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@