Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik Değiştirildi!

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EMLAK HABERLERİ 24.07.2020 - 10:08 24.07.2020 - 10:08 Emlak 365

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik kapsamında kamuya ait olan taşınmazların turizm yatırımları için yapılacak olan tahsislerinde uygulanacak olan kurallar hakkında önemli değişikliklere gidildi. Detaylar haberimizde...

24 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Hatırlanacağı üzere turizm sektörüne destek olmak amacı ile kamuya ait olan taşınmazların turizm yatırımlarına tahsisi hakkında özel bir yönetmelik hazırlanmış ve önemli destek uygulamaları yürürlüğe girmişti. Kültür ve  Turizm Bakanlığından:KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“e) Kamu taşınmazları: Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde veya dışında kalan ve Kanun uyarınca Bakanlığa tahsis edilen; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazları, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici yerler ile kapanan yollar ve yol fazlalarını, 31/8/1956  tarihli ve  6831 sayılı Orman Kanununa göre Devlet ormanı sayılan yerler ile 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ve 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince tespit ve ilân edilen yerleri ve ayrıca, ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile Devlet ormanları içinde sınırları Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve üzerinde konaklama tesisi bulunan veya yapılması uygun görülen mesire yerlerini,”Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@