Kamuya Ait Taşınmazların Satış ve Kiralanması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete De Yayımlandı

Kamuya ait taşınmazların satışı ve kiraya verilmesi hakkında son derece önemli değişiklikleri içeren yeni Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Haberleri 12.09.2018 - 07:56 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

Kamuya ait taşınmazların satışı ve kiraya verilmesi hakkında son derece önemli değişiklikleri içeren yeni Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan genelge ile beraber kamuya ait taşınmazların satışı ve kiraya verilmesi konusundaki yetki ilgili bakanlıklara devredilmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı 2018/8 Numaralı GenelgesiKamu kurum ve kuruluşları (belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere, satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir ve benzeri her türlü tasarrufa yönelik işlemlerini, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu komisyonlarca izin başvuru ver sonuçları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanlığına bildirilecektir. 16/06/2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmazları ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 2012/15 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Emlak365.com
Gelişmelerden Haberdar Olun

@