Karar TBMM'den Çıktı! TOKİ Sözleşmelerinde Süre Uzatımı ve Fiyat Farkı Düzenlemesi Yapılacak

TBMM Genel Kurulu Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na '' Ek fiyat farkı ve /veya sözleşmelerin devri maddesini kanun teklifi kapsamına alacak. Buna göre TOKİ sözleşmelerine süre uzatımı yapılabilecek.

Toki 19.01.2022 - 14:22 19.01.2022 - 14:22 Büşra Uluşen

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 2. kısmındaki 7 madde daha onaylandı. 

TOKİ SÖZLEŞMELERİNE FİYAT FARKI VE SÜRE UZATIMI

TBMM Genel Kurulu tarafından teklifin kabul edilen maddeleri doğrultusunda, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na '' Ek fiyat farkı ve /veya sözleşmelerin devri '' maddesi dahil edilecek. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki beklenmeyen yükselişler nedeniyle 1 Aralık 2021 tarihinden önce Kamu İhale Kanunu'na göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe alındığı tarihten itibaren süren ya da yürürlükten önce fesih ya da tasfiye edilmeksizin kabul edilen/geçici kabulü yapılan mal, hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde düzenleme yapılacak. 

Yukarıda belirtilen hususlardaki sözleşmeerde, yükleicinin başvurusu ve idareni onayıyla devir imkan verilecek. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devirden itibaren aranacak devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. 

Yüklenimi ortak girişim tarafından sürdürülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse dvirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmayacak. 

Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek ve devredilen bu sözleşmelerden damga vergisi de alınmayacak. 

Düzenleme ile ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı tanınması veya sözleşmenin devri için idareye başvuru süreleri gibi ek fiyat farkı hesaplarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usulleri belirlemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak. 

meclis toki

TOKİ EK SÜRE TALEP EDEBİLECEK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihalesini yaptığı ve maddenin yürürlüğe girdiğği tarihte devam eden sözleşmelere ilişkin olarak 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki iş programına göre yapılmayan iş miktarı için süre uzatımı ve fiyat farkı verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından düzenleme yapılabilecek. 

Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları ve üst birliklerinin tara olduğu veya bu kuruluş veya birliklerin kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmeerde, maddeye göre fiyat farkı ödenebilmesine yönelik ilgili kuruluş veya üst birliğin mevzuatında düzenleme yapılabilecek. 

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@