Kentsel Dönüşüm Başvuru Evrakları

Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızı ile sürerken özellikle de ciddi deprem riski ile karşı karşıya olan İstanbul ve İzmir'de kentsel dönüşüm çalışmaları çok daha büyük bir önem taşıyor. 

Gündem 23.05.2018 - 21:00 15.07.2021 - 00:21 Serhat Karaman

Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızı ile sürerken özellikle de ciddi deprem riski ile karşı karşıya olan İstanbul ve İzmir'de kentsel dönüşüm çalışmaları çok daha büyük bir önem taşıyor. 

Kentsel Dönüşüm Başvurusu Nereye Yapılır?Ülkemizde kentsel dönüşüm projelerini takip eden ve karara bağlayan yetkili merci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Bakanlık kentsel dönüşüm başvuru formu doldurmak isteyen kişiler için yetkilendirmiş olduğu kurumlar üzerinden başvuruları kabul eder.Kentsel dönüşüm başvuru evrakları ile beraber yazılacak olan dilekçe teslim edilerek başvuru süreci başlatılır. Kentsel dönüşümde atılan ilk adım riskli yapı raporu alınmasıdır. Riskli yapı raporu alındıktan sonra süreç başlatılır ve kentsel dönüşüm yıkım süreci başlatılarak yıkım çalışması tamamlanır. Müteahhit ile anlaşan binalar yıkılarak yerine yeni dairelerini teslim alırlar.Kentsel Dönüşüm Başvuru Evrakları Nelerdir?1.Başvuru dilekçesi

2.Tapu Fotokopisi

3.(Tapu Sahibi) kimlik fotokopisi

4.(Tapudan alınmış) Hisse döküm yazısı

5.(Belediyeden alınmış) Adres doğrulama yazısı

6.(Belediyeden alınmış) Emlak Bildirim Yazısı

(Vekaletle yapılacak ise“6306 sayılı kanun” ibareli vekaletname)Kentsel Dönüşüm Başvuru Dilekçe Örneği …./…../2018.................................... Şirketi'ne…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., …………….. Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta, ……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’ nun hazırlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim.Adı Soyadı

İMZAEKİ :

1. Tapu Fotokopisi

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin

Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya

Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı

( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı )

6. Vekaletname

7. Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi

Nüfus Cüzdanı FotokopisiBAŞVURU SAHİBİNİN :

Adresi :…………………………….

……………………………………….

……………………………………….Tel : …………………………………

Cep :…………………………………


Gelişmelerden Haberdar Olun

@