Kentsel Dönüşüm İçin Gerekli Evraklar

Deprem riski taşıyan, çürük yapı olarak nitelendirilen ya da bina ömrü dolan yapıların yıkılarak yerlerine modern ve depreme dayanıklı binalar yapılmasını amaçlayan çalışmalara kentsel dönüşüm adı verilmektedir. Peki, kentsel dönüşüm için gerekli evraklar nelerdir?

Kentsel Dönüşüm 28.05.2018 - 22:00 15.07.2021 - 00:21 Serhat Karaman

Deprem riski taşıyan, çürük yapı olarak nitelendirilen ya da bina ömrü dolan yapıların yıkılarak yerlerine modern ve depreme dayanıklı binalar yapılmasını amaçlayan çalışmalara kentsel dönüşüm adı verilmektedir. Peki, kentsel dönüşüm için gerekli evraklar nelerdir?

Kentsel Dönüşüm Başvurusu Nasıl Yapılır?Kentsel dönüşüm başvuru işlemlerinde atılması gereken ilk adım kentsel dönüşüme girecek olan bina için riskli yapı raporu alınmasıdır. Bu rapor bina maliklerinden sadece birinin bile başvurusu ile bile alınabilmektedir. Rapor için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen lisanslı kuruluşlar tarafından başvuru yapılabileceği gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm departmanlarına da başvuruda bulunulabilmektedir.Kentsel Dönüşüm Başvuru Evrakları  • Lisanslı Firmanın İl Müdürlüğüne Dilekçesi • Yapının İnceleme Formu • Malikin Talep Dilekçesi • Malikin Tapu Belgesi Sureti • Emlak Vergisi Bina Bildirimi • Malikin Kimlik Belgesi Sureti • Güncel Tapu Takyidat Belgesi • Vekaletname (Malik Adına Vekaleten İşlem Yapılması Durumunda) • Bakanlık Teknik Eğitimine Katılım Belgesi Sureti • Jeoloji-jeofizik Mühendislerinin Oda Kaydı ve Beş Yıllık Tecrübelerini Gösterir Belge (Zemin Etüd Raporu Hazırlanması Durumunda Gerekli)

 •  
Kentsel Dönüşüm Başvuru Dilekçe Örneği …./…../2018.................................... Şirketi'ne…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., …………….. Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta, ……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’ nun hazırlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim.Adı Soyadı

İMZAEKİ :

1. Tapu Fotokopisi

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin

Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya

Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı

( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı )

6. Vekaletname

7. Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi

Nüfus Cüzdanı FotokopisiBAŞVURU SAHİBİNİN :

Adresi :…………………………….

……………………………………….

……………………………………….Tel : …………………………………

Cep :…………………………………
Gelişmelerden Haberdar Olun

@