Deprem Komisyonu Açıkladı: 7 Milyon Yapı Acilen Kentsel Dönüşüme Alınmalı!

Pek çok büyük yerleşim bölgesi aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye her gün yeni bir deprem haberi ile sarsılmaya devam ederken kentsel dönüşüm çalışmaları da büyük önem kazanıyor.

Deprem Komisyonu Açıkladı: 7 Milyon Yapı Acilen Kentsel Dönüşüme Alınmalı!
Pek çok büyük yerleşim bölgesi aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye her gün yeni bir deprem haberi ile sarsılmaya devam ederken kentsel dönüşüm çalışmaları da büyük önem kazanıyor.

Hatırlanacağı üzere mecliste partilerin ortak kararı ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Kurulan komisyon 4 aylık çalışma sürecini geride bıraktı ve hazırlamış olduğu raporu açıkladı.

TÜRKİYE'NİN RİSKLİ YAPI STOKU 7 MİLYON OLARAK BELİRLENDİ! 

Açıklanan raporda Türkiye Afet İyileştirme Planı'nın bir an önce tamamlanması gerektiğine dikkat çekildi. Yine daha önce hazırlanan deprem mastır planının güncellenmesi, kent jeolojisi, mikro bölgeleme, yer bilgi sistemi, tsunami tehlikesi, hasar analizleri, afet risk gösterge sistemi, erken uyarı ve acil müdahale sistemi, heyelan tehlikesi çalışması, geçici toplanma ve barınma alanı ihtiyaç analizi ve kentsel dönüşüm stratejik planı çalışmalarının da mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin toplam yapı stoku rakamı raporda 20 milyon olarak açıklanırken bunlardan 7 milyon tanesinin ise yüksek afet riski taşıdığı belirtilerek konut ve işyerlerinin acilen kentsel dönüşüme alınması istendi. Raporda depreme karşı alınması gereken önlemler olarak şehirlerdeki yoğun konut baskısını azaltmak için köye dönüşün özendirilmesi gerektiği de belirtildi.

Kentsel dönüşümün teşvik edilmesi için KDV oranının düşürülmesi, yapı malzemelerinin mutlaka kaynağında denetlenmesi, Müteahhitler odasının TOBB bünyesinde kurulması gerektiği de alınması gereken tedbirler arasında yer aldı. Türkiye Mekansal Strateji Planı için de biran önce tamamlanması gerektiği vurgusu yapıldı.
Yorumlar (0)