Depreme Karşı Alınabilecek Önlemler Hakkında Araştırma Komisyonu Kuruldu, Karar Resmi Gazete İle Yayımlandı!

1269 Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar 5 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Depreme Karşı Alınabilecek Önlemler Hakkında Araştırma Komisyonu Kuruldu, Karar Resmi Gazete İle Yayımlandı!

1269 Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar 5 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Detaylar haberimizde...

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem ile 17 binanın çökmesi ve enkaz altında kalan 114 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin ardından Deprem Araştırma Komisyonu kurulması gündeme gelmişti. Mecliste yer alan siyasi partilerin hepsinin onayı ile komisyon kuruldu ve karar 5 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurulan komisyonun amacı Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi olarak açıklandı. DEPREME KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLERİN VE DEPREMLERİN ZARARLARININ EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULMASINA DAİR KARARDepreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa'nın 98'inci, içtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 22 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 03.11.2020 tarihli ll'inci Birleşiminde karar verilmiştir.

Kurulacak olan komisyonda 22 üye yer alacak. Komisyon yapılacak olan seçimlerin ardından 3 ay boyunca çalışmalarına devam edecek ve gerektiği durumlarda Ankara dışında da çalışmalar yapabilecek. Emlak365.com


Yorumlar (0)