Kentsel Dönüşüm Nasıl Olur, Ne Kadar Sürer, Süreç Nasıl İşler?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından verilen her yeni deprem haberi ile kentsel dönüşümün önemi biraz daha ortaya çıkarken devletin verdiği destekler ve alınan yeni kararlar ile işlemler hızlandırıldı.

Kentsel Dönüşüm Nasıl Olur, Ne Kadar Sürer, Süreç Nasıl İşler?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından verilen her yeni deprem haberi ile kentsel dönüşümün önemi biraz daha ortaya çıkarken devletin verdiği destekler ve alınan yeni kararlar ile işlemler hızlandırıldı.

Büyük bir bölümü aktif fay hatları üzerinde kurulu olan Türkiye'de kentsel dönüşüm süreci ne yazık ki istendiği kadar hızlı ilerleyemedi. Tarafların anlaşamaması ve yaşanan rant savaşları bazı projelerin yarım kalmasına neden olurken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaşanan sorunların çözümü ve sürecin hızlandırılması için yeni önlemler alarak düzenlemeler gerçekleştirdi. KENTSEL DÖNÜŞÜM NASIL OLUR?Kentsel dönüşümde süreci başlatan ilk adım ya bölgenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm kapsamı altına alınarak riskli alan ilan edilmesi ya söz konusu taşınmaz için riskli yapı tespit raporu istenmesi ile başlamaktadır. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM NE KADAR SÜRER, KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ NASIL İŞLER?Kentsel dönüşümde atılacak ilk adım ekonomik ömrünü dolduran, eski, depreme dayanıksız, riskli yapıların yenilenmesi için kat maliklerinden en az birinin riskli yapı tespit raporu için başvuru yapması ile başlar. Riskli yapılarda en önemli öncelik kat malikleri ile anlaşmaktır. Yapılan tespitlerde binanın riskli yapı olarak ilan edilmesi halinde söz konusu karar binanın girişine asılarak ilan edilir ve 15 gün askıda kalır. Bu süre zarfında diğer kat malikleri Çevre ve Şehirciliki Bakanlığı il müdürlükleri üzerinden riskli yapı raporuna itiraz ya da halk arasında kentsel dönüşüm yıkım kararına itiraz haklarını kullanabilir. 15 günlük süre sonrasında itiraz edilmemesi ya da yapılan ikinci incelemede de binanın riskli yapı olarak tescil edilmesi halinde idari karar kesinleşir ve yıkım süreci başlar. Kentsel dönüşüm yıkım kararı çıkan binalar 60 gün içerisinde yıkılmaktadır. Mülk sahipleri tarafından yapılmayan yıkımlar tapularına ilgili masraflar şerh düşülmek kaydıyla bakanlık tarafından yapılır. Bundan sonraki süreçte yeni konutun inşaatı için kat malikleri ile müteahhit arasında imzalanan anlaşmaya göre teslim süresi belirlenir. Emlak365.com


Yorumlar (0)