Riskli Yapı Tespitine İtiraz Süreci Nasıl İşler?

Son dönemde kentsel dönüşüm projelerine hız verilirken süreçte ilk adım vatandaşın risk tespiti yaptırması ile atılmaktadır.

Riskli Yapı Tespitine İtiraz Süreci Nasıl İşler?

Son dönemde kentsel dönüşüm projelerine hız verilirken süreçte ilk adım vatandaşın risk tespiti yaptırması ile atılmaktadır. 6306 sayılı kanun uyarınca riskli yapılarda ilk işlem malikler tarafından riskli yapı tespiti yapılmasıdır. Peki, riskli yapı tespitine nasıl itiraz edilir?

Türkiye'de özellikle de 1999 senesinden önce yapılan binalarda yeteri kadar denetim yapılmaması nedeniyle risk daha yüksek kabul edilirken deprem yüksek riski olan bölgelerde yaşayan kişilerin mutlaka riskli yapı tespiti yaptırması öneriliyor. Binalarda sadece tek bir kat malikinin bile başvurusu ile bile yapılabilen riskli yapı tespiti konusunda bazı durumlarda diğer kat malikleri sürece itiraz edebilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen ve yetkilendirilen değerleme şirketleri riskli yapı tespit sürecini yürütmektedir. Değerleme sonucunda riskli yapı olarak belirlenen binalar için riskli yapı tespit raporu  düzenlenir ve tapuya şerh kaydı düşülür. RİSKLİ YAPI TESPİTİNE NASIL İTİRAZ EDİLİR?Riskli yapı tespiti yapılan taşınmazın tapu kaydına şerh düşülmesi ile maliklere tebligat gönderimi yapılır. Taşınmaz sahipleri kendilerine tebligatın ulaşmasının ardından 15 gün içerisinde riskli yapı itiraz dilekçesi ile riskli yapının bulunduğu müdürlüğe itiraz eder. İtiraz edilmemesi durumunda taşınmazın 60 gün içerisinde yıkılması zorunludur. Taşınmaz sahiplerinin yıkımı gerçekleştirmemesi üzerine Bakanlık devreye girer. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım yapılması durumunda bu tutar tapuya şerh düşülür ve taşınmaz sahibinden mutlaka tahsil edilir. Riskli yapı tespitine itiraz edilmesi halinde üniversitelerden bildirilen dört üye ile ikisi inşaat mühendisi ve biri de jeoloji veya jeofizik mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilâtında görev yapan üç üye olmak üzere toplamda 7 üyeden oluşan bir heyet oluşturulur. Bu heyet denetimde bulunur. Eğer itiraz sahibi haklı bulunursa riskli yapı raporu iptal edilir ve yıkım kararı durdurulur. İtiraz haksız bulunursa bu durumda en geç 60 gün içerisinde kentsel dönüşüm yıkım kararı uygulanması gerekir. Bu sayede depreme dayanıksız olduğu belirlenen yapı yıkılarak yerine depreme dayanıklı konut inşa edilir. Emlak365.com

Yorumlar (0)