Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkarılan kiracı tazminat alabilir mi?

Ev sahibinin kira sözleşmesi sona ermeden kiracıyı evden çıkarma hakkı var mı, kiracı haksız yere evden çıkarıldığında tazminat alabilir mi gibi soruların yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar.

Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkarılan kiracı tazminat alabilir mi?

Son aylarda kiraların hızla artması nedeniyle ev sahipleri ile kiracılar arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor. Fiyatların yükseldiğini öğrenen ev sahibi, kiraya TÜFE oranı dışında ara zam yapmak istiyor ancak kiracı bunu kabul etmediğinde evi tahliye etmesi isteniyor. İki kişi arasındaki kira sözleşmesi devam ederken, kiracının evden çıkarılması mümkün mü, evden çıkarılırsa tazminat alabilir mi gibi sorular merak ediliyor.

Kira sözleşmesi bitmeden kiracı evden çıkarılabilir mi?

Kiracı, kira sözleşmesi bitmeden önce kendi isteği ile evi, tahliye edebilir. Kira hukukunda belirli süre kira sözleşmesi sürenin bitiminde kiralayan tarafından sona erdirilemez. Kira sözleşmesini uzatma imkanı kiracıya aittir ve kira süresi bitmeden tahliye belirli usul kurallarına göre yapılmalıdır.

Fakat buradaki önemli nokta, kiracının kendi isteği ile evden ayrılmasıdır. Ev sahibi, kiracıyı herhangi geçerli bir neden bildirmeden, kontrat süresi dolmadan evden çıkaramaz.

Kiracı eğer ki kirasını vaktinde ödüyorsa sözleşme bitmeden çıkması mümkün olmamaktadır. Kira sözleşmesi imzalayan tarafların hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenmektedir.

Sözleşme sona ermeden kiracının evden çıkarılabilmesi için ev sahibinin haklı nedenlerinin olması gerekir. Kiracı borcunu ödemediği için temerrüde düşürülmesi ve sonrasında tahliye davası açılıyor. Bunun için de kiracıya noterden ödeme için ihtar gönderilerek 30 gün süre tanınmalıdır.

Avukatlar ise bu konuyu şöyle yorumluyor: Örneği iki yıllık kira süresi sonunda tahliye taahhüdü yoksa kiracının, kiralanan taşınmazı tahliye etmek zorunluluğu yoktur. Konut ve çatılı işyerlerinde, kiralanan TBK'nın 350., 351., 352. maddelerinde düzenlenen sebepler ile genel tahliye nedeni olan TBK'nın 315. maddesinde düzenlenen temerrüt nedeniyle ya da Türk Borçlar Kanunu'nun 316. maddesinde düzenlenen akde aykırılık nedeniyle tahliye şartları varsa taşınmazın tahliyesi talep edilebilmektedir.

Evden çıkarılan kiracının, evden haksız nedenle çıkarıldığını kanıtlayabiliyor olması durumunda konuyu yargıya taşıyarak tazminat alma hakkı da bulunmaktadır.