Kira Sözleşmesi Nasıl Devredilir, Devreden Kiracının Sorumlulukları Sona Erer Mi?

Kira sözleşmelerinin devri yapılabilir mi? Kiracı tarafından kira sözleşmesi üçüncü bir kişiye devredilebilir mi? Kira sözleşmesi devri yapılırsa eski kiracının yükümlülüğü biter mi? 

Emlak Haberleri 22.10.2021 - 05:10 22.10.2021 - 05:10 Engin Uzunoğlu

Kira sözleşmelerinden kiracı ve kiraya veren olarak iki ayrı taraf bulunmaktadır. Kiraya veren bu sözleşme ile kiralananı kullandırır, kiralayan ise kira bedeli ödeyerek kiralanandan yararlanır. Kira sözleşmeleri sona ermeden kiralananın üçünkü bir kişiye devredilip devredilemeyeceğine dair merak edilen konular bulunuyor. Kira sözleşmesinin devri yasalara göre mümkün müdür? Kira sözleşmesi nasıl devredilir?

KİRA SÖZLEŞMESİ DEVREDİLEBİLİR Mİ?

Kira sözleşmesinin devri bazı şartların yerine getirilmesi kaydıyla devredilebilmektedir. Türk Borçlar Kanunu'nun 323. maddesine göre kiracılar kiralayanın iznini almadıkça kira sözleşmesini bir başkasına devredemezler. Kiraya verenler de işyeri kiralarında haklı gerekçe olmadan bu rızayı vermemek için direnemezler. 

Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi üçüncü bir kişiye devredilebilir. Böylelikle kira sözleşmesi devredilen kişi sözleşmede kiracı yerine geçer. Böylelikle kira sözleşmesini devreden kişi de kiraya verene karşı borçtan kurtulabilirler. 

KİRA SÖZLEŞMESİNİ DEVREDEN KİRACININ SORUMLULUĞU BİTER Mİ?

Kira sözleşmesinin devrinin yapılmasıyla devreden kiracının kiraya verene karşı yükümlülüklerinin sona erip ermeyeceği merak ediliyor. Böyle bir devir işleminin sonunda eski kiracı olan devreden kiracı istisna haricinde sorumluluktan kurtulmaktadır. Ancak yeni kiracı kira borcu yükümlülüklerini yerine getirmezse iki yıl boyunca eski kiracı sorumlu olabilmektedir. Bu kaide de işyeri kiralamalarında geçerlidir. Ev kiralamalarında bu kural bulunmamaktadır. 

KİRA SÖZLEŞMESİNİN DEVRİNİN ŞARTI NEDİR?

Bir kira sözleşmesinin devredilebilmesi için hukuken şartı yerine getirilmelidir. Öncelikle ortada geçerli bir kira sözleşmesi olmalıdır. Sözleşme sona ermiş veya geçersiz ise kira sözleşmesi devrine konu olamamaktadır. İleride yapılması düşünülen bir sözleşme varsa bile bunun için kira sözleşmesi devri kaideleri uygulanamamaktadır. 

Kira sözleşmesinin devri konusunda ya iki taraflı anlaşma ve onay ya da üç taraflı anlaşma gerekmektedir. Kiracı kendi yerine bir kiracı bularak kira sözleşmesini devredebilir. Bu durumda mülk sahibi bu kira sözleşmesi devrini onaylamalıdır. Devreden kiracı, devralan kiracı ve mülk sahibi arasında bir anlaşma yapılabilir. Bu da kira sözleşmesi devrinde uygulanabilmektedir. Bu iki usul haricinde herhangi bir yolla yapılan kira sözleşmesi devri işleminin geçerliliği bulunmamaktadır. Mülk sahibinin bilgisi olmadan kira sözleşmesi devredilemez. 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@