Kira Sözleşmesinde İmzaya İtiraz Hakkında Emsal Yargıtay Kararı

Kira sözleşmesi altına atılan imza hem ev sahibini hem de kiracıyı belirli bir sorumluluk altına alınmaktadır. Kira sözleşmesinde imzaya itiraz hakkında verilen emsal yargıtay kararı haberimizde...

Emlak Terimleri 06.09.2018 - 11:20 15.07.2021 - 00:20 Serhat Karaman

Kira sözleşmesi altına atılan imza hem ev sahibini hem de kiracıyı belirli bir sorumluluk altına alınmaktadır. Kira sözleşmesinde imzaya itiraz hakkında verilen emsal yargıtay kararı haberimizde...

Taşınmaz kiralamalarında hem kiralanan taşınmazın kiralama bedeli, kira koşulları ve kira ödeme tarihi gibi detaylarını belirlemek hem de tarafların karşılıklı yükümlülüklerini kayıt altına almak adına kira sözleşmesi imzalanamaktadır. İmzalanan kira sözleşmesi altına kiracı ve kiraya veren taraflar imza atarak sözleşmede yazılı olan hükümleri kabul ettiklerini beyan ederler. Yani atılan imzalar resmi yükümlülük doğurur. Bazı durumlarda kira sözleşmesinde imzaya itiraz edilebilmektedir. Kira Sözleşmesinin Tüm Sayfaları Mı İmzalanmalıdır?Özellikle de kira sözleşmesinde tüm sayfalara imza atılmaması tartışmalara neden olmaktadır. Kapatılan Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından verilen emsal karar ile beraber kira sözleşmesinde kira sayfalarının tümü imzalı olmasa da kira sözleşmesinin geçerli sayılması gerektiğine hükmetti. Kira Sözleşmesinde İmzaya İtiraz Hakkında Emsal Karar "Dayanak kira sözleşmesinin aslı tek parça olup, sözleşmenin ön sayfasında davalının imzası bulunmasa da Yargıtay'ın yerleşmiş kararlarına göre metin, içerik, anlam ve devam eden maddelerin bir bütünlük taşıması kaydıyla birden çok sayfadan oluşan yazılı sözleşmelerin tüm sayfalarının taraflarca imza edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.Mahkemece, işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, uyuşmazlığın yargılamayı gerektirdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. Karar bozulmalıdır. Açıklanan sebeplerle kararın bozulmasına, sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine oy birliği ile karar verildi." Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@