Kira Sözleşmesinin Feshinde Makul Süre Ne Kadardır?

Ev sahipleri ile kiracılar arasında sorumlulukları belirten kira sözleşmeleri kiracılar tarafından feshedilebiliyor. Peki kira sözleşmesinin feshinde makul süre ne kadardır?

Emlak Haberleri 17.12.2021 - 00:06 17.12.2021 - 00:06 Engin Uzunoğlu

Bir ev kiralanırken kiracılık ilişkisinin hukuken başlaması ev sahipleri ile kiracılar arasında kira sözleşmesinin imzalanmasıyla gerçekleştirilir. Taraflar arasında imzayla mutabık olunan şartlarla kiracılık ilişkisi başlar. Bu ilişkiye dair tarafların uymaları gereken kurallar ve yükümlülükler kira sözleşmelerinde net bir şekilde yazılıdır. Bu sözleşmelere taraflar uymakla sorumludurlar. Uyulmaması durumunda taraflara çeşitli yaptırımlar uygulanabilmektedir. 

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ NASIL YAPILIR?

Kira sözleşmesini belirli şartlar dahilinde feshetmek konusunda bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Öncelikle ev sahipleri, kiracının yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla bir kira sözleşmesini istisnai durumlar hariç kesinlikle fesih edemezler. Kira sözleşmesinin ev sahibi tarafından feshedilebilmesi için kiracının kira ödememesi, evi hor kullanması, komşulara rahatsızlık vermesi, aidat borcunu ödememesi gibi haklı nedenlerin gerçekleşmesi gerekir. Bu nedenler gerçekleşse bile kira sözleşmesinin feshi ev sahibi tarafından değil mahkeme tarafından yapılmaktadır.

Kiracılara ise hukuken kira sözlşemesini feshetme hakkı verilmiştir. Ancak bu fesih işleminde de bazı kurallar bulunmaktadır. Örneğin bir yıl süreyle kiralanan bir evi kiracı bu süre dolmadan kira sözleşmesi feshedilemez. Eğer kiracı kira sözleşmesini feshederse bazı cazi yaptırımlarla karşılaşabilir ve ev sahibine tazminat ödemel durumunda kalabilir.

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE MAKUL SÜRE NE KADARDIR?

Bir kira sözleşmesi kiracı tarafından feshedilirse makul süre devreye girmektedir. Bu makul süre devam eden sözleşmeden dolayı kiracının karşılamak zorunda olduğu kira bedellerini ifade etmektedir. Örneğin kira sözleşmesinin süresinin dolmasına 6 ay kala sözleşme fesih edilirse ev sahipleri 6 aylık kira bedelinden mahrum kalabilmektedirler. İşte bu noktada makul süre devreye giriyor. 

Ev sahipleri ve kiracılar tarafından anlaşma yoluyla makul süre tespiti yapılabilir. Kiracının boşalttığı evin 2 ayda kiraya verileceği düşünülürse kiracı 2 ay kira bedeli ödeyerek makul süreden yararlanıp 4 aylık kira bedelini ödemekten kurtulabilirler. Ancak bunu ev sahipleri kabul etmek zorundadır.

Ev sahipleri ve kiracılar makul sürede anlaşamazlarsa mahkeme yoluna başvurulabilir. Mahkeme de makul süre tespitini emsal evlerin kiralanma sürelerine bakarak yapar.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@