Kira Sözleşmesinin Süresinden Önce Kiracı Tarafından Feshi

Kira sözleşmeleri hem kiracıya hem de kiraya verene belirli sorumluluklar yüklüyor. Bu nedenle kira sözleşmesinde yazılı olan maddelere uyulması gerekiyor.

EMLAK TERİMLERİ 21.07.2018 - 22:04 15.07.2021 - 00:20 Emlak 365

Kira sözleşmeleri hem kiracıya hem de kiraya verene belirli sorumluluklar yüklüyor. Bu nedenle kira sözleşmesinde yazılı olan maddelere uyulması gerekiyor.

Kira sözleşmeleri kendi içinde, süreli kira sözleşmesi ve belirsiz süreli kira sözleşmesi olarak iki ana kategoriye ayrılıyor. Belirli süreli kira sözleşmeleri için ise bazı durumlarda kira sözleşmesinin süresi dolmadan feshi gündeme gelebiliyor. Kira sözleşmesi feshi bazı durumlarda ev sahibi tarafından bazı durumlarda ise kiracı tarafından yapılabiliyor. Peki, kiracının kira sözleşmesini süresinden önce feshi durumunda ev sahibinin hakları neler oluyor? Kiracının Kira Sözleşmesi Dolmadan Evden Çıkması Mümkün Mü?Ev sahipleri ile kiracıları sıklıkla karşı karşıya getiren durumlardan biride kiracıların kira sözleşmesi devam ederken evi boşaltmak istemesidir. Bu da ev sahibinin kira geliri kaybı yaşaması anlamına gelir. Bu nedenle kiracı haklı nedenle kira sözleşmesinin feshi şartlarını yerine getirmiyorsa ev sahibi evini yeniden kiraya verene kadar kira ödemekle yükümlüdür. Yani kira sözleşmesinin iptali için kiracının haklı sebeple feshi söz konusu değilse bu durumda kiracı ev sahibi yeni kiracı bulana kadar ve kira sözleşmesi tarihi sona erene kadar bu kira bedelini ev sahibini ödemekle yükümlüdür. Kiracının Haklı Fesih  Sebepleri Nelerdir?Kira sözleşmesinin haklı fesih sebepleri borçlar kanunu kapsamında değerlendirilmekte olup bu kanunda yer alan ilgili maddeler şöyledir;MADDE 250 Kiralanan, kira müddeti zarfında kiracının bir kusuru olmaksızın akitten maksut olan kullanmak mümkün olmayacak veya ehemmiyetli surette azalacak bir hale düştüğü takdirde, kiracı ücretten mütenasip bir miktarın tenzilini talep edebileceği gibi, ayıp münasip bir müddet zarfında bertaraf edilmezse, akdi dahi feshedebilir.”MADDE 367- Belirli süreli kira sözleşmesi, sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer .Ancak, tarafların örtülü olarak sözleşmeyi sürdürmeleri hâlinde, aksi kararlaştırılmadıkça, kira sözleşmesi birer yıl için yenilenmiş sayılır. Yenilenen kira sözleşmesi yasal bildirim süresine uyularak, her kira yılının sonu için feshedilebilir.Kiracının İflası-M.332: Olağanüstü fesih yollarından biri olan, kiracının iflası hali düzenlenmiştir. Düzenleme, karşılıklı borç yükleyen sözleşmeler bakımından genel hüküm niteliğindeki 97.maddenin özel bir uygulama alanı olarak, sadece iflâsı kapsayacak şekilde yapılmıştır. Ayrıca aynı maddede, süre verilmesine ilişkin bildirimin yazılı şekilde olması aranmış, “birikmiş kiralar” ise genel hükümlere tâbi olduğu için, kapsam dışı tutulmuştur.Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@