Kiracı Ev Sahibine Hakaret Ederse Ne Olur, Kira Sözleşmesi Feshedilir Mi, Evden Çıkarılır Mı?

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan tartışmalar nedeniyle kira sözleşmesi feshedilebilir mi? Kiracı ev sahibine hakaret ederse evden çıkarılır mı? 

Emlak Haberleri 04.11.2021 - 23:57 04.11.2021 - 23:57 Engin Uzunoğlu

Ev sahipleri ile kiracılar arasında çeşitli anlaşmazlıklardan dolayı zaman zaman gerginlikler yaşanabiliyor. Bu gerginlikler zaman zaman çeşitli hoş olmayan noktalara varabiliyor. Kiracılar bu tartışmalar sırasında ev sahiplerine hakaret etmek, dövmek gibi eylemlerde bulunabiliyorlar. Peki bir kiracı ev sahibine hakaret ederse bu durum kira sözleşmesini feshetmek ve kiracının evden tahliyesini sağlamak için haklı gerekçe olabilir mi? 

KİRACI EV SAHİBİNE HAKERET EDERSE EVDEN ÇIKARILIR MI?

Kiracıların ev sahiplerine kötü davranıp hakaret etmesi durumunda evden çıkarılıp çıkarılmayacakları merak ediliyor. Genel kanaate göre ev sahibi ile kiracı arasındaki kişisel ilişkilerdeki gerginlikler veya herhangi kişilik zedeleyici eylemlşer ayrı, kiracılık ilişkisi ayrı değerlendirilir. Ancak bu kanaat doğru bir yaklaşım değildir. Kiracı eğer ev sahibine hakaret eder veya kişilik haklarına karşı bir eylemde bulunursa kiracılık ilişkisinin sona erdirilmesi için haklı gerekçe oluşmuş olur. 

Kiracılar kira sözleşmesi devam ettiği sürece ev sahiplerinin kişilik haklarına karşı bir eylemde bulunamazlar. Yasal hükümlere ev sahibine hakaret eden veya tehdit eden kiracılar özen sorumluluğunu ihlal etmiş olarak kabul edilirler. Özen ve kullanma borcuna aykırı olarak hareket etmek kira sözleşmesinin feshine imkan tanıyan nedenler arasında yer almaktadır. Kiracılar kişilere karşı işlenen suçlardan herhangi birisini ev sahiplerine karşı işlerlerse evden çıkarılırlar. 

YARGITAY HAKARET EDEN KİRACININ EVDEN TAHLİYESİNE HÜKMETTİ!

Ev sahibine hakaret ve tehdit eylemlerinde bulunan kiracılar hakkında geçtiğimiz yıllarda Yargıtay tarafından emsal bir karar verilmişti. Ev sahibine hareket ve tehditte bulunan bir kiracının evden tahliyesi talepleri mahkemede kabul görmemişti. Bunun üzerine Yargıtay'a taşınan davada emsal karar çıkmıştı.

Yargıtay kararına göre hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığının ihlali eylemleri kiralanan konutun kötü kullanımı olarak değerlendirildi. Bunun için de kira sözleşmesinin feshine ve kiracının evden tahliyesine karar verilmişti. 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@