Kiracı Hangi Durumlarda Çıkartılabilir, Tahliyesi İstenebilir?

Kiracı hangi durumlarda çıkartılabilir sorusuna pek çok kişiden farklı cevaplar gelse de yasal olarak kurallar bulunmaktadır. Yasalar dışında ev sahipleri zorla çıkarma işlemleri yapamaz ve yapılan zorlama sonrasında kiracı tüm yasal haklarını kullanma özgürlüğüne sahip olmaktadır.

Kiracı Hangi Durumlarda Çıkartılabilir, Tahliyesi İstenebilir?

Kiracıların en çok zorlandığı ve merak ettiği sorular kiracı hangi durumlarda çıkartılabilir, tahliyesi istenebilir olup cevapları aranmaktadır.

Kiracı hangi durumlarda çıkartılabilir sorusuna pek çok kişiden farklı cevaplar gelse de yasal olarak kurallar bulunmaktadır. Yasalar dışında ev sahipleri zorla çıkarma işlemleri yapamaz ve yapılan zorlama sonrasında kiracı tüm yasal haklarını kullanma özgürlüğüne sahip olmaktadır.

Kiracı Çıkartma Nedenleri Nelerdir?

Kiracı çıkartmak için belli başlı nedenler olması gerekir. Aksi halde kiracı çıkartmak çok kolay ve basit bir işlem değildir. Kira bedelinin ödenmemesi durumunda ev sahibi kiracısına tahliye talepli olarak icra işlemleri başlatabilir. İcra takibi ile kiracıya gönderilecek ödeme emrinde 7 iş günü içinde itiraz edebilir ve 30 iş günü içinde ödeme yapılması gerektiği belirtilir. İtiraz süresi 6 aydan kısa kira sözleşmelerinde 3 gün olmaktadır.

Verilen süre zarfında itiraz edilemez ya da 30 gün içinde ödeme yapılmaması halinde kira alacağı kesinleşir ve ev sahibi İcra Mahkemesi ile kiracının tahliyesini isteme hakkına sahip olacaktır. Kira borcunun tahsilatının yanı sıra ev sahibi ihtiyaç nedeni ile kiracısını tahliye edebilir. Ev sahibinin eşi ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konutu kullanma zorunluluğu olması halinde kiracıyı çıkarabilir.

Kiracının Tahliye Edilme Nedenleri

Kiracının tahliye edilme nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler şunlardır;


  • Ev sahibinin evi satması,

  • Kullanılmayacak durumda olan binaların yeniden yapılanması,

  • Kira ödemesinin zamanında yapılmaması,

  • Kiracının evi belirlenen zamanda tahliye edeceğine dair yazılı taahhüdü bulunması halinde,

  • Kira sözleşmesine aykırı bir durum taşınması kiracının tahliye edilmesine neden olabilir,

  • Komşulardan gelen şikayetler ve toplumun huzurunu bozma hallerinde,

  • Kiracı ya da ev sahibinden her hangi biri kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hale getiren çok önemli nedenlerin varlığını öne sürmesi tahliye sebepleri arasında yer almaktadır.


Sözleşmesi biten kiracı çıkarılabilir mi sorusu tahliye konusunda en fazla sorulan soruların başında gelmektedir. Ev sahibi sözleşme süresinin bitimine dayanarak kiracıyı tahliye etme hakkına sahip değildir.

Emlak365.com