Kiracı Kira Ödemezse Ev Sahipleri Ne Yapmalılar, Hangi Yollara Başvurmalılar?

Kiracılar ile ev sahipleri kira ödemeleri nedeniyle karşı karşıya gelebiliyorlar. Kiracı kirayı ödemezse ev sahipleri ne yapmalı, hangi yollara başvurmalıdır? 

Emlak Haberleri 28.11.2021 - 01:08 28.11.2021 - 01:08 Engin Uzunoğlu

Türkiye'de uygulanan sistem gereği kiracılar ile ev sahipleri arasındaki tüm ilişkiler kira sözleşmesi esas alınarak tesis edilmektedir. Bu ilişkide hem ev sahibinin hem de kiracının bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. Kiracıların en önemli yükümlülüğü de kira ödemelerini düzenli olarak yapmalarıdır. Bu yükümlülük yerine getirilmezse kira sözleşmesinin hükümleri ihlal edilmiş sayılır. Peki kiracısı düzenli ödeme yapmayan ev sahipleri hangi yolları takip etmelidirler? 

KİRACI KİRA ÖDEMEZSE EV SAHİPLERİ NEASIL HAREKET ETMELİ?

Kiracı kira ödemesi yapmazsa ev sahiplerine kanun aracılığıyla takip edebilecekleri iki ayrı yol verilmiştir. Ev sahipleri kira ödemeyen kiracıya yazılı olarak bir ihtar çekmelidirler. Bu ihtarın noter aracılığı ile çekilmesi çok daha faydalı olacaktır. Eğer mahkeme süreçleri başlatılırsa noter aracılığı ile çekilen ihtarlar daha çok önemlidir. Bu ihtarda kiracıya ödenmeyen kiralar için 30 günlük süre verildiği ve bu süre içerisinde ödeme yapılmazsa hakkında tahliye davası açılacağı bildirilmelidir. Ayrıca kira alacağı için verilen sürenin dolmasının ardından ev sahipleri icra başlatabilirler.

EV SAHİPLERİ DOĞRUDAN İCRAYA BAŞVURABİLİRLER

Ev sahiplerinin kira ödemeyen kiracılardan kira tahsilatı yapabilmek için izlemeleri gereken bir diğer yol ise doğrudan icraya başvurup tahliye talepli ödeme emri gönderme usulüdür. Bu şekilde kiracıdan 30 gün içerisinde ödenmemiş kiraları ödemesi istenmektedir. Bu 30 günlük sürenin sonunda kiracı hala kira borçlarını ödememişlerse haklarında kiralananın tahliyesi için dava açılabilmektedir.

Ev sahipleri her iki şekilde de kiracılara ödenmemiş kira borçlarının ödenebilmesi için 30 günlük süre vermelidirler. Bu sürenin verilmesi çok kritik bir anlam ifade etmektedir. Eğer bu süre verilmeden ev sahibi mahkeme yolunu kullanmaya kalkarsa mahkemeden arzu ettiği sonucu alamaz. Bunun için de yasalara göre kiracılara 30 günlük süre verilmesi zorunludur.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@