Kiracı Kira Sözleşmesi Bitmeden Evden Çıkarsa Ne Olur, Cezası Var Mı?

Kira sözleşmesi tamamlanmadan kiracının kiralanan evden çıkmasının herhangi bir cezası var mı? Kiracı sözleşme bitiş tarihinden önce evden çıkarsa ne olur? 

Emlak Haberleri 12.09.2021 - 23:49 12.09.2021 - 23:58 Engin Uzunoğlu

Türkiye'de ev sahipleri ile kiracılar arasındaki ilişkiler kira sözleşmeleri aracılığı ile belirlenmektedir. Bu kira sözleşmeleri hem ev sahiplerini hem de kiracıları güvence altına almaktadır. Kira sözleşmeleri her iki taraf için de bağlayıcıdır ve bu yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilmelidir.

KİRACI SÖZLEŞME SÜRESİNDEN ÖNCE EVDEN ÇIKARSA NE OLUR?

Kiracılar bazı durumlarda kira sözleşmesinde belirtilen sözleşme süresinin sona ereceği tarihten önce evden çıkak isteyebilmektedirler. Bu durumda da ev sahipleri ile kiracılar arasında anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Ev sahipleri kiracının sözleşme bitiş süresinden önce evden çıkışı ile göreceği zararı talep etmekte ve kiracılar da bu zararı ödemek istememektedirler. Peki bu tartışmanın hukuki boyutu nedir. Hukuk kaidelerine göre kim haklıdır?

KİRACI KİRA SÖZLEŞMESİ SÜRE SONUNA KADAR SORUMLUDUR

Normal şartlar altında kiracıların kira sözleşmlesinde belirtilen sürenin sonuna kadar sorumlu olması gerekmektedir. Sözleşme bitiminden önce kiracı evden çıkarsa ev sahibinin kaç aylık zararı varsa bu zarar kiracının sorumluluğundadır. Ancak bu durum bazı durumlarda haksızlığa neden olabileceğinden dolayı mesele Borçlar Kanunu'nun 325. maddesinde farklı bir şekilde açıklanmıştır.

EV SAHİBİ EVİ KİRAYA VERENE KADAR ZARARINI İSTEYEBİLİR

Kanunun ilgili maddesine göre kiracı kira sözleşmesi dolmadan evden çıkarsa kalan ayların tamamından sorumlu olmamaktadır. Kiralanan evin kiraya verilme durumuna bağlı olarak kiracılar makul bir süre için sorumlu kabul edilmektedir. Örneğin bir evin bulunduğu muhitte evler iki ayda kiralanabiliyorsa kiracılar da bu 2 ayın kira masrafından sorumlu olurlar. 10 ay erken evi boşaltan bir kiracı bu durumda 2 ay kira ödeyerek sözleşme yükümlülüğünden kurtulabilir.

KİRACI EVDEN ÇIKARKEN YERİNE KİRACI BULURSA NE OLUR?

Kira evi erken boşaltırken yerine kiracı bularak ev sahibinin zarar görmemesini temin edebilir. Böyle bir durumda kiracının herhangi bir maddi yükümlülüğü olmaz. Ancak bulunan yeni kiracının da ev sahibi tarafından onaylanması gerekmektedir. Ev sahibi yeni kiracı adayını kabul etmeme hakkına sahiptir. Bu konuda ev sahiplerini zorlayıcı bir uygulama bulunmamaktadır. Böyler bir reddetme durumunda eski kiracının ev sahibine karşı maddi yükümlülükleri devam etmektedir. 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@