Kiracı ve Ev Sahibi İzinsiz Tadilat Yapılması Hakkında Yargıtay Emsal Karar Verdi!

Ev sahipleri ile kiracılar sık sık tadilat konusunda anlaşmazlıklara düşebiliyor. Kiracı tadilat hakları neler, ev sahibi tadilat yapabilir mi?

EMLAK HABERLERİ 28.02.2019 - 19:00 15.07.2021 - 00:17 Emlak 365

Ev sahipleri ile kiracılar sık sık tadilat konusunda anlaşmazlıklara düşebiliyor. Kiracı tadilat hakları neler, ev sahibi tadilat yapabilir mi?

Ev sahipleri ile kiracıların tartışmalı konuları arasında yer alan tadilat konusunda Yargıtay emsal karara imza attı. Kiracının izinsiz tadilat yapması sonucunda oluşan masrafları bundan sonra ev sahibi üstlenmeyecek! Kiracı Tadilat Hakkı! Kiracının kiraladığı taşınmazı kullanmasını imkansız hale getiren ya da kullanma konforunu olumsuz etkileyen konular hakkında tadilat talep etme hakkı bulunuyor. Kiracıların tadilat hakları söz konusu kanun maddesinde şu şekilde yer alıyor;MADDE 321- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve değişiklikler yapabilir.Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, kiralananın eski durumuyla geri verilmesini isteyemez.Kiracı, aksine yazılı bir anlaşma yoksa, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler sebebiyle kiralananda ortaya çıkan değer artışının karşılığını isteyemez.Ev Sahibi Tadilat Yapabilir Mi?Evet, ev sahibinin de tadilat hakkı bulunuyor. Ancak bu hak kiracının kiraladığı taşınmazı kullanmasına engel olacak boyutlarda olamıyor. Örneğin pimapeni değiştirebiliyor ancak kış mevsiminde evin bir odasını yıkarak komple dış cephe tadilatı yapamıyor. Kiracılar Dikkat! Mutlaka Ev Sahibinden Yazılı İzin AlınBundan sonra kiracı olan kişilerin kiracı oldukları taşınmazlarda tadilat yapmadan önce sonradan mağdur olmamak adına mutlaka ev sahibinden izin istemeleri ve bu izni yazılı olarak belgelemeleri gerekecek. Aksi halde ev sahibi rızası olmadığını beyan ederse kiracı taşınmaz için harcadığı tadilat giderleri için kendisi ödeme yapacak. Yine ev sahipleri yargıtayın emsal tadilat kararı ile kiracılarının kendilerinden habersiz yapmış oldukları tadilat için para ödeme zorunluluğundan kurtulmuş olacak. Yargıtay Tarafından Verilen Kiraya Mahsuben Tadilat Gideri Talebi Hakkındaki İzinsiz Tadilat Giderinin Ödenmeyeceği Hakkındaki Emsal Karar:" Sözleşmenin özel şartlar bölümü 3. maddesinde, 'Kiralanan kiracı tarafından hasarsız ve temiz hiç kullanılmamış teslim alınmış olup, herhangi bir dekorasyon işi kiralayandan yazılı izni alınarak bedeli kendilerine ait olmak üzere kiracı tarafından yapılacaktır.' hükmü kararlaştırılmıştır.Tarafların özgür iradesi ile kararlaştırılan bu şart geçerli olup tarafları bağlar. Davacı kiracı, kira sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra taşınmazı kiralama amacına uygun hale getirmek ve kullanabilmek amacıyla birtakım onarım, tamirat ve iyileştirmeler yapmıştır.Ofis mobilyaları alıp tabela masrafı yaptığını ancak site yönetimin açtığı tahliye davası sonucunda mahkemenin davanın kabulü ile iş yeri olarak kullanılan dava konusu taşınmazın eski hale dönüştürülerek mesken olarak kullanılmasına bu olmadığı takdirde davalının dava konusu taşınmazın tahliyesine karar verildiği anlaşılmaktadır.Kural olarak, sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı durumda, kiracı tarafından kiralanana yapılan faydalı ve zorunlu imalat bedellerinin dava tarihi itibarıyla uygulanması gereken vekâletsiz iş görme ve sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre kiraya verenden istenmesi mümkündür.Somut olayda; taraflar arasında akdedilen bir yıl süreli kira sözleşmesinin özel şartlar bölümü 3. maddesinde, taşınmaza yapılacak herhangi bir dekorasyon işinin kiralayandan yazılı izni alınarak ve bedeli kiracıya ait olmak üzere kiracı tarafından yapılacağı düzenlenmiştir.Bu durum karşısında davacı kiracının kira sözleşmesine dayanarak vekaletsiz iş görme kapsamında kiralanana yaptığı imalat bedellerini isteyemez. Buna rağmen, davacı kiracının taşınmaza yaptığı faydalı masrafları isteyebileceği gerekçesiyle kararın bozma nedeni yapılmasının hatalı olduğu bu defa-ki incelemeden anlaşılmakla, yerinde bulunmayan davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir"Haber Kaynağı: Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@