Kiracıya İcra Nasıl Yapılır?

Kiracının kirasını ödememesi durumunda ev sahibinin kiracıya icra yapma hakkı bulunmaktadır. Peki, kiracıya icra nasıl yapılır?

EMLAK TERİMLERİ 30.08.2018 - 22:04 15.07.2021 - 00:20 Emlak 365

Kiracının kirasını ödememesi durumunda ev sahibinin kiracıya icra yapma hakkı bulunmaktadır. Peki, kiracıya icra nasıl yapılır?

Kanunlar karşılıklı mağduriyetleri önlemek amacı ile hem ev sahibinin hem de kiracının sorumluluklarını belirlerken bu sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak olan yaptırımları da belirliyor. Kiracının en büyük sorumluluklarından biri de belirlenen kira bedelini zamanında ödemesi olarak öne çıkıyor. Kiracı kirayı ödemezse ev sahibi tarafından kira bedelinin tahsil edilebilmesi için kiracıya icra yapılması hakkı ortaya çıkıyor. Ev sahibinin kiracıya icra takibi başlatabilmesi için noterden ilk olarak kiracıya ihtarname çekmesi gerekiyor. Bu ihtarnameye rağmen kiracı 30 gün içerisinde kira borcunu ödemezse ya da kira borcuna 7 gün içerisinde itiraz etmezse bu durumda ev sahibi icra takibi başlatabiliyor. Konu hakkındaki ilgil kanun maddesi şu şekilde yer alıyor;Madde 269.- (Değişik: 18.2.1965 – 538/109 Md.)Takip adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri, Borç­lar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtik­ten sonra icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebli­ğini ihtiva eder.Bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62 nci madde hü­kümleri dâhilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu iti­razında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılır.İtiraz takibi durdurur. İtirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını istemeyen alacaklı, bir daha aynı alacaktan dolayı ilamsız icra yoluyla takip yapamaz.Borçlar Kanununun 260. maddesinin kiralayana altı günlük mühletin hita­mında akdi feshe müsaade ettiği hallerde itiraz müddeti üç gündür.Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@