Kiralanan Evde Tesisattan Dolayı Yangın Çıkarsa Zararı Kim Karşılar?

Kiralık bir evde tesisat kaynaklı yangın çıkması durumunda ortaya çıkan zararı kim karşılamak zorundadır? Kiracının zararını ev sahipleri öder mi? Kiracı zarar tanzimini ev sahiplerinden ister mi?

Kiralanan Evde Tesisattan Dolayı Yangın Çıkarsa Zararı Kim Karşılar?

Kiracılar ile ev sahipleri arasında çok çeşitli konularda anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu konular içerisinde yangın meselesi de yer almaktadır. Bir kiralık evde yangın çıkması durumunda zararın kim tarafından tanzim edileceği merak ediliyor. Kiracı evde çıkan her yangından sorumlu mudur? Ev sahipleri evde çıkan yangının masraflarını kiracıdan isteyebilirler mi? Tesisatta meydana gelen bir arızadan dolayı yangın çıkarsa masrafları kim karşılar? Kircını9n yanan eşyalarının bedeli nasıl tanzim edilir?

ÖNCE YANGIN SEBEBİ TESPİT EDİLMELİ

Bir kiralık evde yangın çıkmışsa bu yangının sebebi tespit edilmelidir. Kiracının çıkan yangındaki etkisi yangının nedeninin tespiti ile ortaya çıkar. Bundan dolayı resmi olarak yangının kaynağı bulunur. Eğer yangın kiracının kullanımından kaynaklanmışsa ortaya çıkan tüm zarar kiracı tarafından karşılanır. Ancak elektrik tesisatında meydana gelen arıza yangına sebebiyet vermişse bu durumda kiracının sorumluluğu bulunmamaktadır. Böyle bir durumda da tüm masrafları ev sahipleri karşılamak zorundadırlar.

KİRACININ YANAN EŞYASI İÇİN TAZMİNAT ÖDENİR Mİ?

Kiralık evde tesisat kaynaklı bir yangın çıkması ve kiracının eşyalarının yanarak zarar görmesi durumunda ortaya bir mağduriyet çıkmaktadır. Bu mağduriyeti karşılama noktası da ev sahipleridir. Böyle bir durumda ev sahipleri kiracının görmüş olduğu tüm zararı karşılamak zorundadırlar. Ev sahipleri bu ödemeyi yapmaktan kaçınamazlar. Ancak bu konuda bir tedbir durumu bulunmaktadır. Eğer ev sahibi evine yangın sigortası yaptırdıysa bu masraflar sigorta şirketi tarafından ödenmekte ve ev sahipleri kendilerini güvence altına almaktadırlar.

Kirada bulunan bri evde yangın ihtimaline karşı ev sahipleri kendilerini güvence altına almak istiyorlarsa gerekli sigorta işlemlerini yaptırmaları gerekiyor. Bu güvence olmadıkça ev sahipleri oluşan zararı karşılamak durumunda kalabiliyorlar.

SONRAKİ HABER