Kocaeli Başiskele Belediyesi Taşınmaz İhalesi Resmi Gazete İlanı

10 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete ile Başiskele Belediyesi taşınmaz ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. İhalenin detayları haberimizde....

Emlak Haberleri 10.09.2018 - 05:30 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

10 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete ile Başiskele Belediyesi taşınmaz ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. İhalenin detayları haberimizde....

Başiskele Belediyesi 10 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete ile taşınmaz satışı yapacağını duyurdu. İmar durumu spor tesis alanı olarak görünen 48 bin 845 metrekarelik büyüklüğü sahip olan taşınmaz ihale yöntemi ile 21 Eylül 2018 tarihinde saat 11:00 itibari ile ihale yöntemi ile satışa sunuluyor. İhale İle Satışa Sunulan Taşınmaz Detayı

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler 1) Dış zarfDış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesii) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)İhale Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?İhaleye katılmak isteyen kişi ya da kurumların teklif mektuplarını en geç 21 Eylül Cuma günü saat 11:00'e kadar ihale yapılacak olan aynı adreste yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine ulaştırmaları gerekmektedir. Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@