Konya Meram Belediyesi Teraslı Restoran Satışı İçin İhale İlanı Yayımladı!

20 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ilanı ile Konya Meram Belediyesi teraslı restoran satışı yapacağını duyurdu.

EMLAK HABERLERİ 20.08.2019 - 08:45 15.07.2021 - 00:14 Emlak 365

20 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ilanı ile Konya Meram Belediyesi teraslı restoran satışı yapacağını duyurdu. İşte ihale tutarı, şartları ve ihale bedeli...

4 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan ihale ile Konya Meram Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait olan teraslı restoranı satacağını duyurdu. İşte o ihale ilanı;Konya Meram Belediyesi Teraslı Restoran İhalesi İlanı

Konya Meram Belediyesi İhalesi İçin İstenen Belgeler Nelerdir?İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;1- Teklif Mektubu,2- Geçici teminat,3- Tebligat için adres beyanı,4- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,5- Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,6- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),7- Kanuni ikametgâh belgesi,8- Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;a. Noter tasdikli imza sirküleri,b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,c. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.9- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır. 

 Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@