Köprü Geçiş Cezaları İade Başvurusu ve Geri Ödeme Tarihleri Belli Oldu!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü kaçak geçiş cezaları için getirilen af kapsamında köprü geçiş cezaları için başvuru ve iade süreci belli oldu.

Gündem 18.06.2019 - 11:25 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

15 Temmuz Şehitler Köprüsü kaçak geçiş cezaları için getirilen af kapsamında köprü geçiş cezaları için başvuru ve iade süreci belli oldu. Detaylar haberimizde...

Köprü geçiş cezaları için meclisten geçen af yasası sonrasında başvuru süreci ve geri iade tarihleri belli oldu.



Yapılan açıklama ile köprü geçiş cezaları iade başvuruları en geç 2 Eylül 2019 tarihine kadar yapılacak. Başvuru sahiplerine geri ödeme işlemleri ise 30 Eylül 2019 itibari ile başlayacak. 



Köprü Geciş Cezaları İçin Nasıl Başvuru Yapılacak?



18 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete ile Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12) ile merakla beklenen tebliğin detayları belli oldu. 



Yayımlanan tebliğ ile beraber 1/1/2019 tarihi (bu tarih dâhil) ile 12/6/2019 tarihi (bu tarih hariç) arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan araçlara ilişkin olarak 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre idari para cezası verilmesi gereken kişilere idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanlar tahsil edilmeyecek ve bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları iade edilecek. 



Tebliğin yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile beraber bundan sonra Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 



a) İdari yaptırım kararı düzenlenmeyecek,



b) Düzenlenmiş idari yaptırım kararları tebliğ edilmeyecek,



c) Kesinleşmiş ve ödenmemiş olan idari para cezaları takip için vergi dairelerine bildirilmeyecek. 



Ödenen Köprü Geçiş Cezaları Nasıl İade Alınacak?



Köprü geçiş cezası iadesi için izlenecek yol ise yönetmelikte şu şekilde açıklandı;



"MADDE 6 – (1) 6001 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında olan idari para cezalarından yapılan ödemelerin iadesi, ödemenin yapıldığı yer dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yapılacaktır.



(2) Ödemenin;



a) Vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)’ye yapılmış olması halinde, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmek üzere,



b) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sanal POS üzerinden veya anılan Genel Müdürlük adına açılmış posta çeki hesabına yapılmış olması durumunda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine gönderilmek üzere, herhangi bir vergi dairesine bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesi ile 2/9/2019 tarihine kadar başvurulması gerekmektedir.



(3) Başvuruyu alan vergi dairelerince dilekçeler, iadeyi yapacak vergi dairesine aynı gün elektronik ortamda iletilecektir. Vergi dairelerince iade işlemleri, 30/9/2019 tarihine kadar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesi dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.



(4) Vergi daireleri/Karayolları Genel Müdürlüğü hesaplarına yapılmış ödemeler dışında muhasebe birimlerine ödeme yapılmış olması halinde ödemenin yapıldığı muhasebe birimine bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesindeki bilgileri içeren bir dilekçe ile 2/9/2019 tarihine kadar başvurulması gerekmekte olup, iade işlemleri ilgili muhasebe birimi tarafından 30/9/2019 tarihine kadar yapılacaktır."



Emlak365.com




Gelişmelerden Haberdar Olun

@