Krediler Yapılandırılacak! Düzenleme Meclise Sunuldu

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifinde kredi yapılandırmasına ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Kanun teklifi kabul edilirse vatandaşlar kredilerini yapılandırabilecekler.

Krediler Yapılandırılacak! Düzenleme Meclise Sunuldu
AK Parti Milletvekilleri yeni kanun teklifini TBMM'ye sundular. Söz konusu kanun teklifi kısa vadede sağlanacak yeni pandemi destekleri, SGK prim ödemeleri, vergi düzenlemesi ve kredi yapılandırma konularını içeriyor. TBMM'ye sunulan ve kısa süre içinde görüşülecek kanun teklifinde vatandaşları doğrudan ilgilendiren çok sayıda konu bulunuyor.

KREDİLER YAPILANDIRILACAK

"Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" içerisinde kredi düzenlemesi yer alıyor. Bu düzenleme ile tarımsal kredi borçları yapılandırılacak.

AK Partili Milletvekilleri tarafından hazırlanacak düzenleme ile çiftçilerin, 31 Aralık 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılan tarımsal kredi borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilecek. Düzenlemenin onaylanması durumunda ise kanun teklifinin getirdiği haklar ile çiftçiler borçlarını yapılandırabilecekler.

1500 TL ÖDEME YAPILACAK

Kredi yapılandırmasının dışında kanun teklifinde bazı ek düzenlemeler de yer alıyor. Bu düzenlemelerden birisi de Nisan ve Mayıs ayında yiyecek ve içecek sektöründe çalışanlara ilişkin olacak. Düzenleme ile yiyecek içecek sektöründe çalışanlara bu iki ay sürecinde günlük 50 TL ödeme yapılması öngörülüyor.

Bunun yanında teklifte yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1.500 lira ödeme yapılması yer aldı.

İŞ GÖREMEMEZLİK ÖDENEĞİ

İş Görememezlik ödeneğine ilişkin şartların da kanun teklifinde değişmesi bekleniyor. Yeni düzenleme ile geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınması sağlanacak.
Yorumlar (0)