Maliye Bakanlığı Türk Lirasının Kıymetini Koruma Kanunu Değiştirdi, TL ile Satış Zorunluluğu Getirildi!

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66) 19 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı.

Finans 19.04.2022 - 08:40 19.04.2022 - 08:43 Gülcan Özer

19 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66)  yayımlandı. Yayımlanan tebliğ kapsamında TL'nin değerini korumak adına yeni bir düzenleme daha hayata geçirilldi. 

Yapılan düzenleme kapsamında dövize endeksli olarak kararlaştırılan taşıt satış sözleşmeleri kapsam dışında tutulmakla beraber bunların dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde TL ile ödeme zorunluluğu getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliği kapsamında menkul satış sözleşmelerinde belirlenen istisnaların dışında sözleşmeye konu olan ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden kabul edilmesi ve yerine getirilmesi zorunlu hale geldi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66)

MADDE 1- 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

tl kanunu

Yine yapılan düzenleme ile sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin sadece döviz cinsinden ya da dövize enrdeksli olarak kararlaştırılması zorunlu tutulan kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmeleri için de dövize endeksli olarak belirleme hakkı tanınmış oldu. 

Haber Kaynağı: Emlak365.com

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@