Menderes Belediyesi Taşınmaz Mal Satışı İhalesi 17 Eylül 2018 Resmi Gazete İlanı

İzmir Menderes Belediyesi 17 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete ilanı ile taşınmaz mal satışı ihalesi yapacağını duyurdu.

Emlak Haberleri 17.09.2018 - 05:15 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

İzmir Menderes Belediyesi 17 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete ilanı ile taşınmaz mal satışı ihalesi yapacağını duyurdu. Detaylar haberimizde...

İzmir'e bağlı olan Menderes ilçesine yer alan Bulgurca-Büyükovacık mahallesinde bulunan tarla için belediye ihale düzenleyeceğini duyurdu. Söz konusu ihale kapalı teklif usulü ile 3 Ekim 2018 tarihinde saat 10.00 itibari ile Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak. Menderes  Belediyesi Arsa Satış İhalesi İlanı 

İhaleye Katılmak İçin Gerekli BelgelerA) Gerçek kişiler için;1) Nüfus cüzdanı fotokopisi2) Noter tasdikli imza beyannamesi3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi4) Tebligat için adres beyanı5) Geçici teminat yatırdığına dair belge6) İkametgah sureti7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)9) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütnameB) Tüzel kişiler için:1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)2) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi odası vb.)3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge5) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı) 6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütnameSatış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu dış zarfı en geç ihale günü saat 9.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@