Milli Emlak Denetmenliği Yönetmeliği Resmi Gazete İle Yayımlandı!

7 Ekim 2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Milli Emlak Denetmenliği Yönetmeliği bugünden itibaren yürürlüğe girmiş oldu.

Emlak Haberleri 07.10.2021 - 08:00 07.10.2021 - 08:00 Gülcan Özer

Milli Emlak Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile Milli Emlak Denetmenleri ve Milli Emlak Denetmen Yardımcılarının görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve atamaları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek adına Milli Emlak Denetmenliği Yönetmeli, 4 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik kapsamında devletin kadrolarında Milli Emlak Denetmen Yardımcısı olarak görev almak üzere sınava girecekler, bu sınav ile başarılı olarak Milli Emlak Denetmeni ve denetmen yardımcısı olarak atanan kişilerin çalışma usul ve esasları belirlenmiş oldu. Hem Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı sınavı hakkında hem de çalışma usul ve esaslarında önemli düzenlemelere gidildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Emlak Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile Milli Emlak Denetmenleri ve Milli Emlak Denetmen Yardımcılarının görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve atamaları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşra teşkilatı kadrolarında bulunan Milli Emlak Denetmenleri ile Milli Emlak Denetmen Yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 125 inci maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Denetmen: Milli Emlak Denetmenini,

ç) Denetmen Yardımcısı: Milli Emlak Denetmen Yardımcısını,

d) Genel Müdürlük: Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,

e) Grup Başkanı: Denetim Grup Başkanını,

f) Grup Başkanlığı: Bölge düzeyinde denetim yapmak üzere büyük il merkezlerinde kurulan Denetim Grup Başkanlığını,

g) İl Müdürlüğü: Grup Başkanlığı kurulan illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

ğ) İl Müdürü: Grup Başkanlığı kurulan illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürünü,

h) Sınav hazırlık komisyonu: Denetmen Yardımcıları için düzenlenecek yarışma sınavı ile ilgili hazırlıkları yapan komisyonu, ı) Sınav kurulu: Denetmen Yardımcılığı istihdamına yönelik çalışmaları yapan kurulu,

i) Yarışma sınavı: Denetmen Yardımcılığına giriş için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

j) Yeterlik sınavı: Denetmenlik yeterlik sınavını,

k) Yeterlik sınav komisyonu: Yeterlik sınavını yapan komisyonu, ifade eder.

milli-emlak-denetmenliği-yönetmeliği

milli-emlak-denetmenliği-2Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ... 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik bugün itibari ile yürürlüğe girmiş oldu.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@