Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396) Yayımlandı! İmar Barışı İle Hazine Taşınmazı Alanlar Nasıl Tapu Alacak?

İmar barışı başvurusu yapılan yapıların bulunduğu Hazine taşınmazlarının, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışı ve ve tapu işlemleri için uygulanacak usul ve esasları belirleyen Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396) 26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EMLAK HABERLERİ 26.12.2019 - 07:50 15.07.2021 - 00:11 Emlak 365

İmar barışı başvurusu yapılan yapıların bulunduğu Hazine taşınmazlarının, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışı ve ve tapu işlemleri için uygulanacak usul ve esasları belirleyen Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396) 26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Detaylar haberimizde...

26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ile Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirleyen Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396) yayımlandı. HAZİNEDEN TAPU ALMAK İSTEYENLER İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA ERECEK! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dün yayımlamış olduğu açıklamasında "İmar Barışı kapsamında hazineden tapu almak isteyen vatandaşlarımız için son müracaat tarihi 31 Aralık Salı günüdür. Vatandaşlarımız söz konusu başvurularının e-devlet üzerinden yapabileceklerdir.Başvuruda yapılması gerekenler, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurumsal sitesindeki https:// imarbarisi. csb. gov. tr /görsel yayınlarda anlatılmaktadır" diyerek uyarı yaparak tapu almak isteyenlere hatırlatmada bulunmuştu. MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO 396)

YAPI KAYIT BELGESİ İLE TAPU ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?Başvuru sahiplerinden istenecek belgelerMADDE 6 – (1) 5 inci madde kapsamında yapılan inceleme sonucunda satın alma başvurusunda bulunulan taşınmazın Hazinenin özel mülkiyetinde satılabilecek taşınmazlardan olması durumunda başvuru sahiplerinden;a) T.C. kimlik numarası beyanı,b) Başvuranın vekil olması durumunda onaylı vekâletname sureti,c) Yapı Kayıt Belgesi başvuru numarası,ç) Yapının veya bağımsız bölümün adresi ile sahibi olunduğunu gösterir belgelerden en az biri (noter onaylı satış sözleşmesi, mahkeme kararları, veraset ilamı, yapı tatil veya kaçak inşaat zaptı, yapı sahipliğine ilişkin resmi kurum yazıları ve benzeri),d) Yapının 31/12/2017 tarihinden önce yapıldığını ispatlayacak nitelikte her türlü belgeden en az biri (hava fotoğrafı, tespit tutanağı, yapı tatil veya kaçak inşaat zaptı, idari veya adli yargı mercilerince verilmiş kararlar, seçmen kütük kayıtları, yapıya ait elektrik, su, telefon, doğalgaz faturaları veya benzeri aboneliklerin tesis tarihlerini gösteren ve ilgili birimlerden alınacak yazı ve benzeri),e) Tüzel kişiler için ayrıca, başvuru yapan şahsın tüzel kişi adına taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri,f) Hazinenin paydaş olduğu taşınmazlarda, diğer paydaşlardan alınacak noter onaylı muvafakatname,g) Birden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda hak sahiplerinin arsa payı konusunda uzlaşmaları halinde, her bir bağımsız bölüme isabet eden arsa payı oranı ile hak sahiplerini gösteren noter onaylı muvafakatname, yapılacak tebligatla istenir.(2) İdarece bu belgelerde eksiklik bulunduğunun tespiti halinde bunun giderilmesi başvuru sahibinden istenir.

Emlak365.com 


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@