Milli Emlak Genel Tebliği Yayımlandı, Hazine Arazisi Satışları İçin Değişiklikler Var

Milli Emlak Genel Tebliği üzerinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Haberleri 07.07.2018 - 08:44 15.07.2021 - 00:20 Serhat Karaman

Milli Emlak Genel Tebliği üzerinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, yeni Milli Emlak Genel Tebliği neleri değiştirecek?

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:244'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:388) yayımlandı. Yayımlanan yeni tebliği ile özellikle de hazine arazilerinin satışı konusunda önemli değişiklikler yapıldı. Yeni tebliğ ile beraber Hazine arazisi başvuru işlemleri için “Hak sahiplerinin örneği bu Tebliğe ekli dilekçe (Ek:1) ile kadastro işlemlerinin kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde devrini istedikleri taşınmaz malların bulunduğu defterdarlık veya malmüdürlüklerine başvurmaları gerekir.” şeklinde değiştirilmiş oldu. Hazine Arazisi Satın Alma / Kiralama Şartları Da Değişti Yeni yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği İle Hazine Arazisi devir şartları aşağıdaki gibi değşitirilmiş oldu...3303 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında bedelli devir hükümlerinden yararlanmak için;a) Hak sahiplerinin süresi içinde başvuruda bulunmuş olması,b) Devri istenen taşınmaz malın 14.11.1999 tarihinden önce yapılan tapulama ve kadastro çalışmaları sonucunda hükmen de olsa Hazine adına tescil edilen taşınmaz mallar ile tescil harici bırakılan Devletin hüküm tasarrufu altındaki yerlerden olması,c) Taşınmaz malın, 1958 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile genişletilen sınırları da dahil olmak üzere, Havza-i Fahmiye sınırları içinde olması,d) Taşınmaz malın, 3303 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde sayılan yerlerden olmaması,e) Devir talebinde bulunanların; tapu kütüğünün beyanlar hanesinde taşınmazın zilyedi/kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler veya bunların kanuni ya da akdi halefleri olması, gerekmektedir.”MADDE 4 – Aynı Tebliğin “3. Devir Konusu Yapılacak Taşınmaz Malların Miktarları” başlıklı bölümünün birinci paragrafının birinci cümlesi ile üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “3303 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre bedelli devir konusu yapılacak yerlerin miktarı konusunda da sınırlama getirilmiştir.”“Bu nedenle, hak sahiplerine sulu arazide 40 ve kuru arazide 100 dönümden fazla taşınmaz mal devre konu edilmeyecektir.”Milli Emlak Genel Tebliği 2018 tam metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ...


Gelişmelerden Haberdar Olun

@