Milyonlarca Ev Sahibi ve Kiracıyı İlgilendiren Kritik Karar Açıklandı! Paylaşılacak...

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar pandemi döneminde artmaya devam ederken Kişisel Verileri Koruma Kurulu taraflar arasında kritik bir karara imza attı. Kiracının aidat borcu hakkında verilen emsal karar haberimizde...

Milyonlarca Ev Sahibi ve Kiracıyı İlgilendiren Kritik Karar Açıklandı! Paylaşılacak...

Kişisel Verileri Koruma Kurulu KVKK tarafından milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren önemli bir emsal karara imza atıldı. Verilen kararda ev sahipleri ile kiracılar arasında sık sık tartışma konusu olan aidat parası konusunda yaşanna bir anlaşmazlık daha çözülmüş oldu.

AİDATI KİRACI MI EV SAHİBİ Mİ ÖDER?

Kiralık evlerde yaşanan en büyük anlaşmazlıklardan biri de aidat ödemesidir. Aidat ödemesinde sorumluluk yapılan harcamanın mahiyetine göre belirlenmektedir. Örneğin binanın temizlenmesi, bakımı, bahçenin sulanması, elektrik ve su giderleri için tahsil edilen aidat tutarı ile kapıcı parası kiracının kendi kullanmış olduğu hizmetlerden kaynaklı ödemeler olduğu için kiracı tarafından yatırılmaktadır.

Ancak ana yapının kendisine ait olan bina yalıtımı, çatı aktarımı, binaya sonradan asansör yapılması gibi binanın kendisine ait olan giderler ev sahibinin yükümlülüğü altında olup bu giderler için toplanan aidat tutarını ev sahibi ödemekle yükümlü tutulmaktadır.

Milyonlarca Ev Sahibi ve Kiracıyı İlgilendiren Kritik Karar Açıklandı! Paylaşılacak... - Resim 1

KVKK TARAFINDAN VERİLEN EMSAL KARAR NEDİR?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu kiracı tarafından yapılan şikayet üzerine aidat parası hakkında yeni bir emsal karar aldı. Ev sahibinin kendisine aidatı ödemediği nedeni ile mesaj attığını belirten kiracı kendi bilgisi ve rızası dışında aidat tutarı için yapmış olduğu ödemeler hakkında ev sahibine bilgi verilmesini şikayet etti.

Kiracı kendisine ait olan aidat bilgilerinin özel bilgiler olduğunu ve bu bilgilerin ev sahibi ile paylaşılmasının kişisel bilgilerin gizliliği ihlalili anlamına geldiğini belirterek şikayetçi oldu.

Kendi rızası dışında yapılan bilgilendirme üzerine yapılan şikayeti inceleyen KVKK ise "Ev sahibi ile kiracının ortak giderler ve gecikme tazminatından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu dikkate alındığında, ev sahibinin, kiracısının oturduğu dairenin aidat gibi apartmanın ortak giderlerinden payına düşen kısımlarını ödeyip ödemediğinden haberdar olmasında gerek ev sahibi gerek site yönetiminin menfaati bulunmaktadır" denilerek "bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması" halinde açık rıza aranmadan bilginin paylaşılabileceği belirtildi.

Kat Mülkiyeti Kanunun 22. maddesine dayandırılan karar kapsamında artık ev sahipleri kiracılarının aidat ödememeleri durumunda site ve apartman yönetimleri tarafından bilgilendirilecek. Bu bilgilendirme için kiracının rızası aranmayacak.

SONRAKİ HABER