Miras Kalan Ev Nasıl Paylaştırılır, Mirasçılar Hangi Ödemeleri Yaparlar

Miras olarak ölen kişinin mirasçılarına geçen evler zaman zaman sorunlar yaşanmasına neden olmakta ve büyük anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Peki miras kalan ev nasıl bölüşülür?

Emlak Haberleri 27.07.2021 - 06:00 27.07.2021 - 06:00 Engin Uzunoğlu

Türkiye'de miras hukuku net bir şekilde kaidelendirilmiş ve uygulamaya sokulmuştur. Ancak yine de miras hukukunda teoride çözülemeyen meseleleler olabilmekte ve mirasçılar arasında sert tartışmalar yaşanmaktadır.

Miras hukuku konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan mirasçılar yaşanan sorunları çözmek bir yana aksine sorunları çok daha fazla büyütmektedirler. Peki miras kalan ev nasıl bölüşülür? Mirasçıların hakları nelerdir? 

MİRAS BIRAKILAN EVDE KİMİN NE KADAR HAKKI OLUR?

Ölen kişinin vasiyetname yazmaması durumunda miras bırakılan evin mirasçılar arasında nasıl bölüştürüleceği Medeni Hukuk ile güvence altına alınmıştır. Bir babadan mira skalan evde çocuklar eşit oranlarda mirasçı olmaktadırlar. Örnek verilecek olursa 4 kardeş varsa hepsi eşit oranlarda o evde hak sahibi olurlar. 

VASİYETNAME VARSA MİRAS NASIL PAYLAŞTIRILIR?

Ölen kişi ölmeden önce vasiyetname yazmış ve bu resmen belgelendirilirse miras paylaşımında işler değişir. Bir kişi mirasçılarına bakılmaksızın bir evi varsa o evin yarısını istediği kişiye miras olarak bırakabilir. 

Bir evin yarısı ölen kişinin seçtiği birisine bırakılabilir. Kalan yarısı ise diğer mirasçılara payları oranında paylaştırılır. Bir baba, mirasçılarını yok sayarak bir evini bir başkasına bırakamaz. Böyle bir işlem hukuki olmaz. Bu şekildeki vasiyetnameler uygulansa bile mahkeme kanalı kullanılarak vasiyetname iptal edilebilir. 

miras hukuku

MİRAS BIRAKILAN EV MİRASÇILARIN ÜZERİNE NASIL GEÇER?

Miras bırakılan evin mirasçıların üzerine geçmesi için işlem yapılması gerekmektedir. Böyle bir durumda tapu sicil müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Bu başvuru sırasında kimlik aslı, fotoğraf, zorunlu deprem sigortası, mirasçılık belgesi, veraset ve intikal vergisinin ödendiğpine dair makbuz ibraz edilerek evi üzerilerine alabilirler. 

MİRAS KALAN EV İÇİN TAPU HARCI ÖDENİR Mİ?

Türkiye'de uygulanan sistem gereği miras bırakılan evler için mirasçılar tapu harcı ödemezler. Bu ödeme kaleminde tapu harcından muafiyet bulunuyor. Dolayısıyla miras bırakılan ev için Tpu Hecı ödemesi yapılmaz. 

Miras bırakılan evi üzerilerine almak isteyen mirasçılar tapu sicil müdürlüğüne döner sermaye işletmesi tarafından belirlenen tutar kadar ödeme yapmak zorundalar. 

Miras bırakılan ev mirasçıların anlaşması durumunda satılabilir ve mirasçılara payları oranında ödeme yapılır. Anlaşmazlık halinde ise mahkeme kanalı ile ev satışa çıkarılır. Ancak bu şekilde ev satışlarından mirasçılar maddi kayıplara uğrayabilmektedirler.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@