Motorin ve Benzin Alev Almıştı! Akaryakıt Fiyatlarına Tavan Fiyat Sınırlaması İçin Kanun Teklifi Verildi

Brent petrol fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisi ile motorin 30 lirayı aşarken benzin ve LPG fiyatları rekor kırmıştı. Akaryakıt fiyatlarına devlet müdahalesi için meclis ilk adımı attı!

Finans 19.06.2022 - 10:29 19.06.2022 - 10:29 Gülcan Özer

Akaryakıt fiyatlarına gelen rekor zamlar araç sahiplerini isyan noktasına taşırken kontak kapatma eylemi çağrısı gelmişti. Konu hakkında mecliste bir adım attı ve akaryakıt fiyatlarına tavan zam sınırı için kanun teklifi verildi. 

Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt imzası ile meclise verilen Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile petrol rafinerilerinin ve dağıtıcılarının kâr marjlarına iki aylığına sınırlama getirilmesi istendi. Böylelikle brent petrol fiyatları ve dolar kuru stabil hale getirilene kadar motorin ve benzin fiyatlarının dengelenmesi amaçlandı. 

PETROL PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ! 

MADDE 1- 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak; savaş, salgın, doğal afet gibi olağanüstü hâllerin oluşması nedeniyle petrol piyasasında büyük ölçekli bozulmaların ortaya çıkması, petrol piyasasında faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması. Iskontolu ithal ham petrol fiyatlarının ve rafineride oluşan fiyatların dünya afişe fiyatları karşısında çok fazla düşüş kaydetmesi hâllerinde; gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, her seferinde iki ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak İçin taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin alınmasına Kurum yetkilidir.

akaryakıt kanun tekilfi 1

MADDE 2- 5015 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8- Kurum, bu maddenin yayımı tarihini izleyen iki aylık süre boyunca, ulusal pazarda akaryakıt fiyatlarından kaynaklı enflasyonist baskıları gidermek ve her türlü üretim, hizmet ve tedarik zincirini korumak amacıyla, 10 uncu maddenin ondördüncü fıkrası uyarınca ulusal düzeyde uygulanmak üzere tavan fiyat uygulaması gerçekleştirir."

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

akaryakıt kanun tekilfi 2

akaryakıt kanun tekilfi 3

KANUN TEKLİFİ MECLİSTEN GEÇERSE, BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ, AKARYAKIT FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

Kanun teklifi ilk olarak meclis komisyonuna sunulurken komisyonun onay vermesi halinde meclis genel gündemine alınarak meclisten geçirilecek. Meclisten geçirilmesi durumunda Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş nedeni ile savaş maddesi yürürlüğe alınarak tavan fiyat uygulamasına geçilecek.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@